Zneužívání moci na českých vysokých (uměleckých) školách?

 

PLATO se z iniciativy studentek a absolventek ostravské Fakulty umění zapojuje do celorepublikové diskuze na téma diskriminace studentů/ek a nedobrovolného překračování hranic českých vysokých (uměleckých) školách. Zveme na celodenní program Když mluví, slyším revoluci ve středu 23/3 od 11–18 h.

Program nazvaný Když mluví, slyším revoluci je rozdělený do dvou částí, a to na diskuzní blok za účasti studentek a absolventek vysokých uměleckých škol z celé ČR a přednáškovou část se socioložkou Lucií Jarkovskou a filozofkou Alicí Koubovou.

Ostrava tak navazuje a rozšiřuje diskuzi, které se konaly na pražské DAMU a AVU nebo brněnské JAMU a FaVU ČVUT.

Podrobný program:
Když mluví, slyším revoluci