Diskuze a přednášky:

Když mluví, slyším revoluci

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Doporučené vstupné 30 Kč

 

Jak vytvořit bezpečné a respektující prostředí na českých uměleckých vysokých školách? Ostrava se zapojuje do celorepublikové diskuze.

Celodenní program na téma bezpečnějšího a uvědomělejšího vzdělávacího prostředí, kritické reflexe stávající situace a pojmenování si důležitých hranic. Program je rozdělený do dvou částí. Diskuzní blok za účasti studentek a absolventek vysokých uměleckých škol a přednáškový blok se socioložkou Lucií Jarkovskou a filozofkou Alicí Koubovou.

Určeno studentkám a studentům uměleckých škol, jejich pedagožkám a pedagogům a také široké veřejnosti. Akce vznikla z iniciativy studentek a absolventek Fakulty umění Ostravské univerzity ve spolupráci se studentkami českých uměleckých vysokých škol, Fakultou umění Ostravské univerzity a PLATO.

  1. Host/ky
  2. Harmonogram

Lucie Jarkovská
socioložka zaměřující se na problematiku genderu, vyučující na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

Alice Koubová
filozofka, vědecká pracovnice Akademie věd, proděkanka Akademie múzických umění v Praze a dočasná etická mediátorka

Studentky a absolventky těchto uměleckých škol:
Akademie výtvarných umění v Praze, Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze, Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, Fakulta umění Ostravské univerzity a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

anto_nie
Kristýna Gajdošová
Dominika Goralska
Karolína Chasáková
Hermína Peričová
Marie Luisa Purkrábková
Markéta Slaná
Barbora Šimková

Přednáškovou část moderuje Barbora Šimková, absolventka Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, doktorandka AVU v Praze.

Diskuzní část moderuje Matyáš Zeman, student AVU v Praze, člen Senátu AVU.

Lucie Jarkovská je socioložka, působí na Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Zabývá se otázkami genderu a sexuality ve vzdělávání. Je lektorkou genderově citlivého vzdělávání a sexuální výchovy. Genderový výzkum a feminismus popularizuje stand-upem v Duu docentky. Vedle odborných článků v zahraničních i českých časopisech a knih jako Gender před tabulí nebo Etnická rozmanitost ve škole je také autorkou článků pro média (a2larm.cz, Heroine). Je součástí pracovní skupiny prosazující genderovou rovnost na pedagogické fakultě.

Alice Koubová je filozofka působící na Filozofickém ústavu Akademie věd ČR a vysokoškolská pedagožka vyučující na Akademii múzických umění v Praze. V roce 2001 získala doktorský titul v oboru matermatika na Matematiko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy s prací na téma Finite Volume Method for the Compressible Flow, za kterou ji byla udělena Cena Josefa Hlávky. Následně v roce 2005 ukončila doktorské studium na Université Paris X v oboru systematické filozofie. Jedním z klíčových témat, kterému se ve své vědecké práci zabývá, je performativita ve filosofii. V roce 2017 získala v tomto oboru cenu za popularizaci udělovanou Filozofickým ústavem Akademie věd ČR za její příspěvek k rozvoji spolupráce mezi filosofií a uměleckými scénami a za podporu celospolečenské diskuze aktuálních sociopolitických témat. Je proděkankou a etickou mediátorkou na DAMU v Praze.

11–12 h
Přednáška Alice Koubové
Shrnutí poznatků týkajících se rozvoje etické kultury na pražské DAMU v návaznosti na studentskou iniciativu kritizující zneužití moci, sexismus a genderové nerovnosti v rámci studia.

12.15–13.15 h
Workshop Lucie Jarkovské
Možnosti prosazování změn v oblasti genderové rovnosti ve vzdělávacích institucích a na způsoby komunikace tohoto tématu.

13.15–14.30 h
Pauza na oběd

14.30–18 h
Moderovaná diskuze studentek a absolventek uměleckých vysokých škol

 
Foto: Matěj Doležel, PLATO
 

 

 

Program vznikl z iniciativy studentek a absolventek Fakulty umění Ostravské univerzity ve spolupráci se studentkami českých uměleckých vysokých škol, Fakultou umění Ostravské univerzity a PLATO.