Jak flexibilně reagovat na krize? Seminář a diskuze 26/4. Save the date!

 

V souvislosti se střídajícími se a kontinuálními krizemi současnosti zažíváme zvýšený tlak na plasticitu fungování (kulturních) organizací a institucí. Rozhodli jsme se proto ve středu 26/4 od 13 do 17 h uspořádat seminář Institucionální flexibilita s diskuzí věnovanou otázkám, se kterými se potýkáme a mnohdy nevíme rady.

Co znamená kulturní pomoc v době mimořádných událostí? Kdy a jak pomáhat, jaká pomoc je účinná? Musí se umělecké instituce omezit pouze na symbolický komentář, reflexi? Jakou roli v podpoře hraje originalita koncepce? Jaké nároky jsou kladeny na pracovníky instituce a programovou ohebnost?

Naše pozvání přijali:

Jiří Havlíček, umělec a pedagog, ateliér Text-Forma-Funkce ostravské Fakulty umění
Milan Mikuláštík, umělec, kurátor a pedagog
Alice Nikitinová, umělkyně a pedagožka
Jiří Ptáček, kurátor a kritik
Ilona Rozehnalová, zakladatelka Antikvariátu a klubu Fiducia, členka Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu
Tatiana Takáčová, kurátorka mezinárodního rezidenčního programu K.A.I.R. Košice

Moderátorka a moderátor: Edith Jeřábková a Jakub Adamec, PLATO

Akce je otevřena všem a je určena především kulturním a vzdělávacím pracovníkům/icím.

Rezervace: info@plato-ostrava.cz

Akce se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Národní plán obnovy.

 
Foto: Martin Polák, PLATO