Umělci učí děti o fotosyntéze nebo cyklu vody

 

Snažíme se zprostředkovávat formáty udržitelného vzdělávání přímo v rámci výuky na základních školách. Doporučili jsme umělkyni Antonii Bernadovou a umělce*kyni Alex Sihelsk, aby se s dětmi ze ZŠ Šalounova učili o fotosyntéze, kořenovém systému, cyklu vody nebo městské fauně.

Děti z 5. a 6. třídy, se kterými se potkají celkem 4x, si mohou v průběhu hodin navíc vybrat, co je zajímá, od genderu po hudbu. Záměrně se tak ruší horizontalita vztahů pedagog–žák.

Antonie Bernadová a Alex Sihelsk připravili pro studenty*ky témata, která je osobně zajímají a která zároveň odpovídají školním osnovám, udržitelnosti, kreativitě, stimulaci zvídavosti a kritického myšlení.

Workshopy jsou praktickou částí aktivit vzdělávacího projektu Shaping patterns, ve kterém jsme jedním z partnerů společně s kolegy s Dánska, Německa, Řecka a Nizozemí. Projekt sleduje propojení základního vzdělávání a umění a posílení postavení dětí jako globálních občanů/ek. Financováno Evropskou unií (Erasmus+).

Jedna z lekcí se samozřejmě uskuteční v PLATO a na naší nové zahradě.

 

18

Foto: Dominika Goralska, PLATO
Foto: Dominika Goralska, PLATO
Foto: Dominika Goralska, PLATO
Foto: Dominika Goralska, PLATO
Foto: Dominika Goralska, PLATO
Foto: Dominika Goralska, PLATO
Foto: Dominika Goralska, PLATO
Foto: Dominika Goralska, PLATO