Shaping patterns

Mezinárodní vzdělávací projekt zaměřený na posílení mezioborové spolupráce a výměny kompetencí, a to mezi experty v oblasti vzdělávání a umění na poli různorodých přístupů ke vzdělávání v kontextu udržitelnosti.

Partneři

Dánsko:
Kulturprinsen, Viborg, hlavní partner
Kunsten Museum, Aalborg

Německo:
Sideviews, Berlín

Nizozemí:
Villa Zebra, Rotterdam

Řecko:
Yellowbrick, Atény

Česká republika:
PLATO, Ostrava

 

Témata, kterými se projekt zabývá, jsou životní prostředí a boj proti změně klimatu, propojení základního vzdělávání a umění a posílení postavení dětí jako globálních občanů/ek (povědomí o udržitelnosti, kreativita, experimenty, stimulace zvídavosti a kritického myšlení). Dvouletý projekt směřuje k vytvoření online kreativní a interaktivní digitální laboratoře/platformy určené jak profesionálům, tak dětem.

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.