Lepší město pro zvířata i pro lidi – chystáme mezidruhovou demonstraci

 

Happening za lepší životy lidí a zvířat ve městě coby součást sobotního celodenního Veřejného redakčního setkání II navazuje na aktuální výstavu Uprchlá, našel skrýš, stále uniká. Odpolednímu průvodu centrem Ostravy bude předcházet tvůrčí přípravný workshop, který začíná v 10 hodin dopoledne.

Hesla, pokřiky, masky i tanec – možností, jak můžeme projevit svůj postoj, je mnoho. Na workshopu, který bude mezidruhové demonstraci předcházet, si je s umělcem Davidem Přílučíkem a barberem, tatérem a tanečníkem Fukim, autory akce, vyzkoušíme všechny. Vlastní průvod začíná ve 14 h u budovy PLATO na Porážkové 26, odkud se vydáme na pochod centrem města až k Nové radnici na Prokešově náměstí.

Přívětivý veřejný prostor, dobré ovzduší nebo dostatek městské zeleně, i to jsou témata, kterým se bude umělecká akce věnovat. Účastníci a účastnice během workshopu sami definují a posléze formulují návrhy na zlepšení kvality života v Ostravě pro lidi i další živočišné druhy. S přípravou otevřeného dopisu občanům a politické reprezentaci města jim vedle autorů akce pomohou zástupci a zástupkyně občanských inciativ i angažovaní jednotlivci, například ostravský umělec Pavel Pernický alias Marius Konvoj nebo Blanka Kissová z alternativního klubu a nízkoprahového zařízení Futra v Orlové. Akce se účastní také Eva Koťátková a další umělci a umělkyně zastoupení na výstavě Uprchlá, našel skrýš, stále uniká.

„Demonstrace je jedním z legitimních nástrojů prosazování zájmů občanské společnosti a také prostředkem dialogu, který má důležitým změnám vždy předcházet,“ říkají autoři akce. Pojďme spolu pěstovat umění demonstrace a naučme se, jak vyjadřovat své názory ve veřejném prostoru nenásilně, tvořivě a efektivně.

V sobotu 27/1 od 10 do 16 h. Vítány jsou zvířata i lidé všeho věku.

10–12 h
WORKSHOP: Příprava na mezidruhovou demonstraci (1. část)

12–13 h
Obědová pauza

13–14 h
WORKSHOP: Příprava na mezidruhovou demonstraci (2. část)

14–16 h
POCHOD & HAPPENING: Mezidruhová demonstrace

 
Photo: Martin Polák, PLATO