Rozloučení s Bauhausem. Dvě akce 28/6 a 30/6

 

Přesně za měsíc, tedy 30/6/2024, opouštíme bývalý hobbymarket. Jednoduchá věc, řeklo by se.

Zatím už od ledna řešíme pronájem náhradního externího skladu, výpovědi s dodavateli služeb, zpětný převod majetku z příspěvkové organizace na město, stěhování některých věcí do hlavního sídla a přesun knihovny či prodejny. Zkrátka celkovou logistiku loučení s 5000 m2, které jsme od roku 2017 užívali. To vše za plného provozu v hlavním sídle a během období, kdy se musíme intenzivně věnovat i zahradě.

Petice pro zachování aktivit v Bauhausu i diskuse na zasedáních zastupitelstva nám emocionálně náročný proces loučení s naším milovaným zázemím pro umění a komunity úplně neusnadňují. Potvrzují však, že se v Ostravě událo něco mimořádného a že se naše původní záměry naplnily v daleko větší míře, než jsme si kdy uměli představit. Naše působení v Bauhausu oslavíme a zároveň se rozloučíme s šesti krásnými roky, které jsme v něm s vámi trávili dvěma akcemi.

V pátek 28/6 nás čeká večer Sbohem, Bauhause s koncertem ve spolupráci s platformou Gin&Platonic, táborák a komentovanou prohlídku prostoru zahrnující i (pro mnohé utajené) 1. patro. V neděli 30/6 vás pak zveme na společné sledování výškových prací při odstraňování nápisu PLATO B. Už bez slov.

Pokud neodjíždíte na prázdniny, stavte se.

 
Foto: Martin Polák, PLATO