Dočasné struktury 2

zahrada
Garden of the Future

Místo konání:
  1. PLATO Bauhaus, Janáčkova 22

Umělci:
Atelier Partero, Matyáš Chochola, Rustan Söderling

Kurátoři:
Daniela & Linda Dostálkovy, Marek Pokorný

 

Zahrada jako společné dílo umělců Matyáše Chocholy, Rustana Söderlinga a zahradních architektů Mirky Svorové a Jakuba Fingera (Atelier Partero). Propojení dvou alternativních představ o budoucnosti světa bez lidí. Na jedné straně opojení vizuální silou toho, co zbylo z ikonických míst velkých civilizací. Na straně druhé důvěra v obnovitelnou sílu přírody. Venkovní prostor bývalého hobbymarketu postupně proměňujeme v zahradu využívanou našimi návštěvníky.

„Přijmeme-li tezi, že apokalypsa již probíhá v podobě pomalých nezřetelných změn (klimatických a sociálních), autorská zahrada v PLATO je pokusem přistoupit k temné budoucnosti pozitivně a poskytnout tomu, co jsme zničili, dost času k obnově. Musíme uvyknout myšlence, že něco ještě lidé mohou a něco už ne. Práce na zahradě budoucnosti nikdy nekončí. Někdy ale musíme začít…

Zahradu Garden of the Future otevřela iniciační performance Matyáše Chocholy. Ve zhuštěné podobě naznačila a připravila divoké scenérie, které by se mohly ve zříceninách opuštěného supermarketu v budoucnosti odehrát. Rustan Söderling ve svém videu Tanhäuser Gate (Not Really Now Not Anymore) provádí diváka troskami chrámu pozdního kapitalismu FamilyMart prostřednictvím komentáře zenového mistra. Apokalyptický scénář zde znázorňují screeny digitálních billboardů zarostlých bujnou vegetací, které promítají reklamy v nekonečné smyčce důsledně připomínající stopy zaniklé civilizace. To, co v lidech vyvolávalo touhu, nyní ztratilo svou funkci.

Umělci a architekti se v instalaci potkávají, aby společně naznačili a urychlili proces tzv. primární sukcese. Tedy moment, při kterém se na území zahrady uchytí rostliny pionýři tak, aby připravily úrodnou půdu pro vznik nových biologických společenstev. Při budování zahrady tak můžeme pozorovat jistou analogii s nově osídleným prostorem PLATO. Tvůrci Garden of the Future předpokládají postupnou změnu vegetace do té míry, dokud se rostlinné společenstvo v určitém bodě neustálí. Je vcelku pravděpodobné, že realizace jejich vize je otázkou několika desítek, možná stovek let.“

Daniela & Linda Dostálkovy, Marek Pokorný

Atelier Partero (založený v roce 2006) vede autorská dvojice Mirka Svorová (1977, CZ) a Jakub Finger (1983, CZ). Oba absolvovali zahradní a krajinářskou architekturu na Mendelově univerzitě v Brně. Jsou několikanásobnými držiteli ocenění Zahrada roku a dalších. Ateliér se zabývá širokou paletou projektů, těžištěm stále zůstává soukromá zahrada (od drobných atrií až po krajinné celky v rozsahu několika hektarů). Oba žijí a pracují v Brně.

Matyáš Chochola (1986, CZ) absolvoval Ateliér malířství II – školu Vladimíra Skrepla na AVU v Praze a stáže v ateliérech Thomase Zippa, Floriana Pulmhösla a Zbigniewa Libery. Je laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2016. Jeho tvorba se pohybuje zejména v médiích instalace a performance a představuje pestře komponované universum, jehož nedílnou součástí je postava samotného autora. Žije a pracuje v Praze.

Rustan Söderling (1984, SE/NL) absolvoval Akademii Gerrit Rietveld v Amsterdamu, aktuálně je rezidentem postgraduálního programu De Ateliers. Pro jeho práci je charakteristické spojení nových médií, grafického designu a především 3D videa. Částečně kopíruje reálný svět, ale vždy s důrazem na nejbližší dystopickou budoucnost. Žije a pracuje v Amsterdamu.

 

14

foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák