Dočasné struktury 3

šatna
Studio Oléne

Od

Místo konání:
  1. PLATO Bauhaus, Janáčkova 22

Umělkyně:
Klára Hosnedlová

Kurátor:
Marek Pokorný

 

Studio Oléne od umělkyně Kláry Hosnedlové, šatna převléknutá za módní butik, není jen místem pro odložení oblečení a věcí při vstupu do galerie. Nabízí také různé cesty k ověření, osvojení či vytvoření vlastního obrazu. K jeho revizi pak slouží zadní strana zdi vymezující prostor šatny, z níž se stane galerie pro jedno dílo. Pravidelnými obměnami rozvineme témata související s tělem, módou a životním stylem, která v narůstající míře řeší mnoho dalších současných umělců.

„Šatny v divadlech, filmových sálech a muzeích se postupem času staly čistě praktickým zařízením, které upřednostňuje rychlou a přehlednou obslužnost. Šatna ve veřejných institucích už není útočištěm ‚před vstupem na scénu‘, ale místem praktického přechodu z ulice dovnitř, za vlastním zážitkem. Nutné zlo.

V pojetí Kláry Hosnedlové se ale z této utilitární funkce stává jeden z dominantních prvků v prostoru instituce. Jeho ambicí není jen udržet pozornost, ale také těla návštěvníků, dát jim šanci, aby se zabývala sama sebou na různých úrovních. Spíše než praktická šatna je to budoár či módní butik, jehož obsluha je natolik diskrétní, že vás zbaví ostychu a poskytne dost času k experimentu s vlastní identitou.

Na jedné straně nabízí šatna všechny základní funkce, které obvykle vyžadujeme. Na straně druhé nás ale může vybízet k setrvání, konverzaci i akci. Nastavuje čas, upozorňuje na to, že úkony, kterým se věnujeme – někdo mimoděk a navykle, někdo s pečlivostí a cílevědomě (jako je svlékání kabátu, kontrola účesu, pokládání věcí, které máme s sebou, aby nám nebránily v jiných činnostech), mají svůj naučený rytmus, jemuž nepřikládáme mimořádný význam, ale definují naši osobnost. Postřehneme jejich vzorec? Můžeme je změnit? Vylepšit? Zjemnit? Zdrsnit?“

Marek Pokorný

Klára Hosnedlová (*1990, Uherské Hradiště) je absolventka ateliéru Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy na pražské AVU (2015). Konceptuálním leitmotivem její tvorby je interiér jako intimní sféra inscenování obrazu jeho uživatele a způsoby jeho obývání. Do vytvářených prostředí zapojuje jako emblematickou výtvarnou techniku figurální výšivky, aplikované i na oděv. Samostatně vystavovala například v pražských Polansky Gallery a Hunt Kastner Gallery. Žije v Berlíně a Praze.

 

16

foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák