Výstavy

Lucie Rosenfeldová: Oh, my own?

Místo konání:
  1. PLATO Bauhaus, Janáčkova 22

Kurátorky:
Daniela a Linda Dostálkovy

Intervence se vztahuje k Dočasným strukturám 3 (šatna).

Doporučené vstupné 30 Kč

 

Dílo Lucie Rosenfeldové jako komentář k prostoru šatny PLATO.

Instalace zkoumá možnosti vtělení obrazu, obtištění okolí za oční víčka jako možný způsob dokumentace a přivlastnění. Výchozím momentem pro intervenci v prostoru šatny vytvořené Klárou Hosnedlovou je vnímání oblečení jako obrazové vrstvy, která se dotýká těla. Umělkyně naváže na svou předchozí práci Nepokoje vlastního, kde zkoumala vztahy přimykání se těla k obrazu a záměnu tělesného kontaktu skrze obraz a osobní mýtus.

Lucie Rosenfeldová (1986, Uherský Brod, CZ) absolvovala v ateliéru sochařství u Dominika Langa a Edith Jeřábkové na UMPRUM v Praze. Ve svém díle analyzuje situace spojené s osobním a tělesným kontaktem. Je držitelkou hlavní ceny přehlídky Jiné vize — PAF Olomouc (2016). Umělkyně byla součástí skupiny Ateliér bez vedoucího, paralelně se věnuje kurátorství. Žije a pracuje v Praze.

Zadní stěna funkční šatny, uměleckého díla Kláry Hosnedlové s názvem Studio Oléne , je pozadím či místem, v němž postupně představujeme jedno dílo či projekt umělců, designérů a fotografů zabývajících se módou, povrchem, světem spotřeby a stylizací jako charakteristickým znakem dneška.

 

13

foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák