Dočasné struktury 4

dekor
Koncept Dekor 3

Místo konání:
  1. PLATO Bauhaus, Janáčkova 22

Umělci:
Pavel Brăila, Šejla Kamerić, Ali Kazma, Şükran Moral, Ciprian Mureşan, Vlad Nancă, Roman Ondák, Agnieszka Polska, Tobias Putrih

Kurátoři:
Marek Pokorný, Nathalie Hoyos & Rainald Schumacher (Office for Art)

 

Sbírku současného umění založila firma Deutsche Telekom, která působí ve světě v oblasti telekomunikací, v roce 2010. Vzhledem ke své výrazné přítomnosti v zemích bývalého východního bloku ji pak začala profilovat především prostřednictvím nákupů uměleckých děl autorů pocházejících ze států střední a jihovýchodní Evropy. Z českých umělců jsou v ní významně zastoupeni například Eva Koťátková a Vladimír Houdek. Stejně důležité jako budování sbírky jsou v posledních letech prezentační aktivity a snaha co nejvíce zpřístupnit umělecká díla veřejnosti. Po řadě výstav v Německu, Chorvatsku, Polsku, Rumunsku, Rakousku či Francii se výběr z tohoto souboru představuje poprvé i v České republice.

„Koncept recentní výzdoby interiéru budovy bývalého hobbymarketu, která je zároveň ukončením cyklu zprostředkovávajícího různé typy uměleckých děl z korporátních či institucionálních sbírek, vychází primárně z orientace aktivit Deutsche Telekom v oblasti současného umění na tvorbu autorů z centra a jihovýchodu Evropy. Pomyslná pouť nás tak vede od Polska přes Slovensko, Slovinsko, Bosnu, Moldavsko a Rumunsko až po Turecko. Umělecké scény většiny těchto zemí jsou dnes dobře etablované v mezinárodním kontextu, respektive jsou v něm již řadu let zřetelně reprezentovány umělci, které jsme pro prezentaci v PLATO vybrali.

Spolu s Nathalie Hoyos a Rainaldem Schumacherem jsme zvolili dva typy uměleckých děl, které sbírku dostatečně charakterizují – velkou mobilní prostorovou strukturu od slovinského umělce Tobiase Puritha a sérii videí. Z hlediska dramaturgie prostoru tak lze uvažovat o dekorativním vpádu ve 3D, proti němuž jsou postaveny ploché obrazovky, na kterých pohyblivé obrazy dynamizují a aktivizují pohled návštěvníka. Pokud se divák bude soustředit na jednotlivé práce, pak se může zcela intimně setkat s některými klíčovými díly etablovaných umělců vystihujícími podobu a témata současného umění mezi lety 1997 až 2013.“

Marek Pokorný

 

16

foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák