PLATO

dnes
csen

Dočasné struktury 4

Od

Umělci:
Marge Monko a autoři ze sbírky Deutsche Telekom: Pavel Brăila, Šejla Kamerić, Ali Kazma, Şükran Moral, Ciprian Mureşan, Vlad Nancă, Roman Ondák, Agnieszka Polska, Tobias Putrih

Kurátoři:
Michal Novotný, Marek Pokorný, Nathalie Hoyos & Rainald Schumacher (Office for Art)

Výstavy trvají po dobu působení PLATO v objektu Janáčkova 22 (bývalý Bauhaus), pouze část dekor (prezentace děl ze sbírky Deutsche Telekom) se koná do 31.3.2019.

 

Pro čtvrtý cyklus Dočasných struktur, kdy umělci vytvářejí funkční zázemí galerie, připravila Estonka Marge Monko projekt prezentačního místa (displeje), který navazuje na instalaci Wesleyho Meurise. Dekorativně-konceptuálním prvkem interiéru (dekor) se tentokrát stávají videa a mobilní prostorový objekt ze sbírek Deutsche Telekom.

Dočasné struktury jsou celoroční projekt PLATO, kdy funkční zázemí městské galerie v bývalém Bauhausu vytvářejí umělci. Místo tradičních výstav představujeme jako umělecká díla knihovnu, bistro, šatnu, prodejnu, kino nebo zahradu.

Téměř 5000 m² plochy v prázdném hobbymarketu, který budeme využívat jen dočasně. Takové vstupní podmínky si přímo řekly o experiment, na němž se podílejí umělci. Místo tradičních výstav představujeme jako umělecká díla základní funkční vybavení galerií, které lze alespoň několik let plně užívat. Do doby, než se konečným sídlem PLATO stanou zrekonstruovaná městská jatka.

K experimentu jsme přizvali tvůrce z České republiky i ze světa, aby nám v letech 2018 a 2019 pomohli funkční zázemí PLATO vybudovat – postupně, v několika po sobě následujících cyklech projektu Dočasné struktury. Zároveň během roku 2018 interiér doplňují díla ze tří již existujících uměleckých sbírek, která vystavujeme jako svébytnou „dočasnou strukturu“.