Dočasné struktury 4

displej
Čirá slabost

Místo konání:
  1. PLATO Bauhaus, Janáčkova 22

Umělkyně:
Marge Monko

Kurátor:
Michal Novotný

 

Dočasná struktura displej se od ostatních liší tím, že nemá jasně vymezenou funkci, která by do velké míry předem určovala formu, jako je tomu u kavárny, knihovny nebo šatny. Funkcí struktury displej je obecně prezentace umění ve všech jeho možných trvalých i dočasných, materiálních i nemateriálních podobách. Slovo „display“ v angličtině neznamená jen obrazovku počítače, ale lze ho použít i pro vyvěšování vlajky, vykládání karet, vystavování děl nebo výrobků ve výloze, jako projevení odvahy či neznalosti. Obecně tedy zdůrazňuje, že způsob prezentace nikdy není neutrální, ale vždy už je sdělením.

„Displej postupně vytvářejí čtyři pozvaní umělci, kteří se ve své práci zabývají ideologickou dekonstrukcí různých forem vystavování. Každá ze čtyř uměleckých instalací vytvoří určitý specifický druh prostoru, který se nesnaží být neutrální, ale naopak k určitému typu prezentace vybízí. Všechny čtyři instalace poté na místě zůstanou a stanou se součástí výstav, performancí a všech ostatních aktivit, které budou v PLATO v budoucnu probíhat.

Druhou představenou umělkyní je Estonka Marge Monko (*1976). Původně fotografka, která postupně přešla k manipulacím existujícího nalezeného materiálu. V jádru její práce leží otázky po tom, jak reklama a způsob prezentace určitých komodit vytvářejí definice ženskosti v současné společnosti. Zabývá se podvědomými mechanismy, které leží za vizuální reprezentací; tím, na základě jakých narativů a asociací, kódů a strategií jsou tisíce obrazů, s nimiž se každý den setkáváme, konstruovány tak, aby byly podvědomě svůdné, aby vyvolávaly pocity touhy. V posledních letech pracovala s historickými reklamními kampaněmi na náramkové hodinky, snubní prsteny, zabývala se způsobem prezentace šperků ve vitrínách klenotnictví či kontracepčními pilulkami. Projekt pro PLATO čerpá z grafické a textové úpravy historických balení dámských punčoch a výrazně se dotýká motivu transparence, jedné z nejvýraznějších současných hodnotových ideologií, jejíž kořeny sahají až k osvícenství a která je výrazným prvkem i v architektonické konstrukci budovy Bauhausu.“

Michal Novotný

Marge Monko (*1976, Tallin, EST) vystudovala fotografii na Estonské akademii umění v Tallinu. Její primární zájem o fotografii a pohyblivý obraz postupně doplnily také prostorové instalace a výstavní struktury. Ve své tvorbě reflektuje aktuální témata s ohledem na historické události, věnuje se roli ženy ve společnosti a jejímu postavení ve světě reklamy, psychologickým efektům ve vizuální kultuře nebo psychoanalýze. Vede ateliér fotografie na Estonské akademii umění, obdržela Henkel.Art.Award a HISK stipendium v Gentu. Kromě mnoha významných kolektivních přehlídek vystavovala samostatně v mumok ve Vídni nebo ve Winterthur Fotomuseum.

 

13

foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák