Tisková zpráva:

Výstava Slyším růst trávu

Kontakt pro média
Andrea Černá
andrea.cerna@plato-ostrava.cz
+420 727 815 134

 

Tři nové výstavy jsou v PLATO k vidění od 9/2 do 16/4/2023. Jednou z nich je Slyším růst trávu, která otevírá nový cyklus věnovaný rozmanitosti tvorby mladé generace spojené s Ostravou.

Tisková zpráva

Fotodokumentace výstavy ©Martin Polák, PLATO