Výstavy

Slyším růst trávu

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Vernisáž 8/2 v 18 h

Umělkyně, umělci a platformy: Dominika Dobiášová, Gin&Platonic, Lukáš Kleberc, Sabina Knetlová, Korobushka Records, Eliška Kupcová, Martina Strakošová, Zalesak

Kurátoři: Jakub Adamec, Marek Pokorný

 

Na malé ploše se pokoušíme načrtnout skicu složenou z individuálních odpovědí na otázky, které si klademe v souvislosti s působením či napojením umělkyň, umělců a uměleckých kolektivů na konkrétní region. Zůstat, či odejít? Jsou startovní podmínky či řídká kulturní infrastruktura hendikepem, anebo mohou v delším časovém úseku poskytnout šanci na zpomalení, na kvalitu života, jež není poměřována výkonem? Jak kombinovat zkratky vedoucí k úspěchu s obtížnějšími strategiemi, které mohou, ale nemusejí souviset s fenoménem outsiderství? Alespoň částečně chceme také postihnout rozmanitost širší „ostravské“ scény a podtrhnout její vztah k hudební produkci či provázanost s jinými uměleckými druhy.

Výstava zahajuje dlouhodobý projekt K aktuálním problémům místních zdrojů.

 

Program:

k této výstavě

113

Foto: Martin Polák, PLATO
Foto: Martin Polák, PLATO
Foto: Martin Polák, PLATO
Foto: výstava Slyším růst trávu (c) Martin Polák, PLATO
Foto: Martin Polák, PLATO
Foto: Martin Polák, PLATO
Foto: Martin Polák, PLATO
Foto: Martin Polák, PLATO
Foto: Martin Polák, PLATO
Foto: Martin Polák, PLATO
Foto: Martin Polák, PLATO
Foto: Martin Polák, PLATO
Foto: Martin Polák, PLATO