Panelová diskuze:

Publikum a současné umění

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Doporučené vstupné 30 Kč

Předpokládaná délka 2,5 hodiny

Program je součástí zahajovacího týdne PLATO v bývalém Bauhausu.

 

Představitelé institucí ČR, jejichž hlavní náplní je prezentace a zprostředkování současného vizuálního umění, diskutují o svém pojetí publika a práci s ním.

Hosté:

  • Karina Kottová, ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého
  • Denisa Kujelová, umělecká ředitelka Fait Gallery
  • Eva Mráziková, ředitelka a šéfkurátorka Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem
  • Marek Pokorný, ředitel a kurátor PLATO Ostrava
  • Tereza Stejskalová, kritička a kurátorka tranzit.cz

Moderuje kurátor a galerijní pedagog Ondřej Horák.

Základní okruhy debaty:

  • Kdo je současné publikum našich institucí?
  • Odpovědnost vůči současnému umění/umělcům vs. odpovědnost vůči publiku
  • Kdy se zprostředkování stává kontraproduktivní?