Workshop pro dospělé:

Papír mašé unlimited

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Doporučujeme rezervaci na info@plato-ostrava.cz

Doporučené vstupné 30 Kč

Délka workshopu 2 hodiny. Kapacita omezena.

Workshop navazuje na jednu z výstav Dočasných struktur 1 (prodejna).

 

Workshop s umělkyněmi Barborou Fastrovou a Johanou Pošovou. Johana je jednou z autorek výstav Dočasné struktury 1 (prodejna).

„Technikou papír mašé (papier-mache) se zabýváme už od naší první společné výstavy v roce 2014. K přednostem papír mašé patří určitě nízká cena, recyklovatelnost a lehká váha, které nám tak umožňují vytvářet sochy větších rozměrů. Během workshopu budeme s účastníky vytvářet jeden společný objekt, jehož námět na začátku workshopu vymyslíme. Návštěvníci by měli počítat s tím, že se trochu zašpiní“.
BF & JP