Přednáška:

Joe Feinberg: Návrat lidu k politice, proti politice

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Doporučené vstupné 30 Kč

 

Přednáška amerického politologa, antropologa a filozofa žijícího v Česku.

Donedávna se říkalo, že pojem „lid“ téměř zmizel z politického diskurzu. Demokracie v post-komunistické a neoliberální době se měla překoncipovat tak, aby nemusel vystupovat na scéně lid. V posledních letech se situace zjevně mění a teoretici mluví o „návratu lidu“ k politice.

Chantal Mouffe tento fenomén vidí dokonce jako repolitizace vůbec, protože politika bez lidu byla rovněž politikou, která popírala vlastní podstatu: rozhodující subjekt byl už předem definován a hranice rozhodování byly úzce vymezovány. Řečník Joe Grim Feinberg však přichází s tezí, že tato repolitizace je zároveň anti-politická, protože lid, který zpochybňuje stávající poměry a přináší politické rozhodování do posud politicky zavřených prostor, musí podkopávat existující hranice politické sféry. Tento antipolitický moment zároveň odhaluje rozdíl mezi takto koncipovaným „lidem“, který radikálně otevírá politickou sféru, a druhým typem subjektu, který bychom mohli nazvat „národ“, uzavřený celek občanů předem dané politické jednoty. Zatímco národ je vyzýván k tomu, aby byl věrný událostem mytických dějin, lid tyto události opakovaně zrazuje a představuje jiné možnosti politické subjektivity.

Ve spolupráci s Katedrou filozofie FF OU v Ostravě a Jednotou filozofickou v Ostravě.