Přednáška:

Kateřina Lišková: Sexuální osvobození na socialistický způsob (přesunuto na rok 2019)

  • zrušeno
Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Doporučené vstupné 30 Kč

Večer se vztahuje k Dočasným strukturám (knihovna).

 

Ze zdravotních důvodů přednášku přesouváme na začátek roku 2019. Děkujeme za pochopení.

Přednáška Kateřiny Liškové o sexuální revoluci 60. let v Československu vychází z jejího dlouhodobého výzkumu publikovaného letos v Cambridge University Press.

Tento rok si připomínáme půlstoletí od přelomového roku 1968, který je pro mnohé synonymem sexuální revoluce. Ta je ovšem typicky západním fenoménem. Sexuální život na východ od Železné opony měl svá specifika a odlišnou trajektorii. V Československu důležité aspekty sexuality doznaly osvobození už v dlouhých 50. letech – potrat byl legalizován, homosexualita dekriminalizována, ženský orgasmus (a jak ho dosáhnout) se dostal do hledáčku sexuologů – a to vše v atmosféře důrazu na rovnost žen. Naopak během normalizace expertní diskurzy otočily a ženy měly hledat své místo v životě především jako starostlivé matky a poslušné manželky. Dobrý sex měl stvrdit dobré manželství a na něm postavenou rodinu.

Na základě bohatého archivního materiálu pokrývajícího čtyřicet let státního socialismu ukážu, jak českoslovenští experti – sexuologové, demografové, psychologové a další – radili státu v otázkách populačního vývoje, manželství a rodiny a jak spoluvytvářeli ty nejintimnější aspekty životů mužů a žen. Přednáška vychází z mého dlouholetého výzkumu, který byl nedávno publikován v knize Sexual Liberation, Socialist Style: Communist Czechoslovakia and the Science of Desire, 1945–89 (Cambridge University Press, 2018).

Kateřina Lišková

Docentka Kateřina Lišková se už několik let z feministických pozic věnuje otázkám sexuality a sexu. Vystudovala sociologii na Masarykově univerzitě v Brně, kde dlouhodobě vyučuje kurzy zaměřené na gender. Krom toho v posledních letech působila na Columbia University v New Yorku a Technische Universität v Berlíně. Její nejnovější knihu Sexual Liberation, Socialist Style. Communist Czechoslovakia and the Science of Desire, 1945–1989 (Sexuální osvobození na socialistický způsob. Komunistické Československo a věda o touze, 1945–1989) vydalo nakladatelství Cambridgeské univerzity. Zkoumá v ní především československou sexuologii a to, jak se za komunismu přemýšlelo o sexu a sexualitě. Nástup komunistů k moci znamenal pro Československo v této oblasti velkou změnu a některé poznatky zpochybňují oblíbené povídání o zaostalém východu, který dohání pokrokový západ.
(zdroj: A2larm)