Workshop:

Knihovna jako fenomén, ostrov, labyrint nebo noční zvíře…

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Doporučujeme rezervaci na info@plato-ostrava.cz

Doporučené vstupné 30 Kč

Určeno pro dospělé a dospívající (od 14 let).

Workshop vede: Pavel Hruška, literární kritik

Dílna se vztahuje k Dočasným strukturám 1 (knihovna).

 

Jakých významů a podob může nabývat knihovna? Workshop pro dospělé a dospívající čtenáře s literárním historikem Pavlem Hruškou.

Workshop věnovaný knihovně jako obtížně popsatelnému, tajemně proměnlivému a nekonečně inspirativnímu fenoménu.

Je knihovna pro člověka vždy spolehlivým místem, racionálně sofistikovaným prostorem, anebo velkou pastí, kam lze vstoupit pouze na vlastní nebezpečí? Jaká je její podoba ve dne a jaká v noci? Čím vším se může státi, jakých netušených významů dosahuje a co nám o jejích skrytých funkcích napovídá naše vlastní zkušenost? Může se knihovna proměnit v ostrov? A proč tolik přitahuje magické realisty?

Literární historik a kritik Pavel Hruška působí na Slezské univerzitě v Opavě. Vystudoval VŠB v Ostravě a Filozofickou fakultu OU v Ostravě (česká literatura a literární věda). Je členem Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu, pro který mj. připravuje cyklus intervencí ve veřejném prostoru Poetické atentáty a přispívá do bulletinu Krásná Ostrava. Spolupracoval s časopisy Host nebo Obrácená strana měsíce. Jeho dvojčetem je básník Petr Hruška.