Přednáška:

Karel Císař: Vzpomínky, předobrazy, opilecký krok

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Doporučené vstupné 30 Kč

 

Na základě tří mezinárodních výstav současného umění, které kurátorsky připravil za posledních deset let, představí Karel Císař nástin vývoje současného umění od nultých let 21. století do současnosti.

Kurátor a teoretik současného umění Karel Císař se pokusí naznačit obecnější tendence vývoje současného umění od „archivního impulsu“ nultých let 21. století k materiálovým a spekulativním realizacím, s nimiž se na velkých přehlídkách setkáváme v posledních letech.

Výstava „Vzpomínky na budoucnost“ (Galerie Václava Špály v Praze, 2009) byla věnována aktuálnosti moderního umění v současném umění, „Obrazy a předobrazy“ (Galerie hlavního města Prahy, 2013) vztahovaly díla současných západoevropských umělců k ukázkám středoevropského meziválečného výstavnictví, funkcionalistické sklářské tvorby a surrealistické typografie a konečně výstava „Síť, gradient, opilecký krok“ (Dům umění města Brna, 2017) představila dva americké umělce vycházející z aplikované matematiky a politické ekonomie.

Karel Císař (1972, Praha) vystudoval filozofii na Univerzitě Karlově v Praze a na Ženevské univerzitě. Působí jako docent pro obor teorie a dějiny moderního a současného umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Za výbor z textů Abeceda věcí. Poznámky k modernímu a současnému umění (2014) byl nominován na Cenu F. X. Šaldy a za svou kurátorskou a teoretickou činnost byl oceněn pracovním grantem Ceny Igora Zabela za kulturu a teorii pro rok 2014.