Workshop pro umělce a studenty:

Workshop s umělcem Tobiasem Putrihem

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Doporučujeme rezervaci na info@plato-ostrava.cz

Doporučené vstupné 30 Kč

Workshop vede: Tobias Putrih

Dílna se vztahuje k Dočasným strukturám 4 (dekor).

 

Workshop pro umělce a studenty umění a jiných humanitních oborů, na kterém se prostřednictvím společných her zaměříme na téma spolupráce a kolektivních forem v tvorbě a myšlení.

Slovinský umělec Tobias Putrih přijal naši výzvu a připravil workshop, který se bude zaobírat otázkou spolupráce a kolektivních forem v tvorbě a myšlení. Účastníci z řad umělců, studentů a zájemců o humanitní obory a kulturu (umění, pedagogika, sociální a genderové studium apod.) budou ve skupinách hrát společné hry, jejichž výsledkem má být testování dynamiky kolektivních stavebních postupů. Cílem je diskutovat o problémech spolupráce a soutěžení.

Tobias Putrih je také autorem instalace Mudam Studio vystavené aktuálně v PLATO v rámci výstavy sbírky Deutsche Telekom. Toto interaktivní dílo složené z 1000 částí je určeno návštěvníkům k užívání a přetváření. Umělec jeho prostřednictvím navazuje s návštěvníky vztah a dává jim prostředek k rozvoji vlastní kreativity. Na ploše 300 metrů čtverečních tak vzniká kolektivní dílo, na kterém se podílí desítky dětských i dospělých rukou a hlav.

Tobias Putrih: Kaskády—workshop

„Informační kaskáda je fenomén, který je popsaný v informačních vědách a ekonomické teorii. Jde o jev, kdy jednotlivec upřednostňuje následování chování svého předchůdce bez ohledu na vlastní úsudek. Skupinová identita tak jednoduše přepisuje jednotlivcovo racionální rozhodování.

Můžeme tak hovořit i o „kaskádovém chování“, které bylo v západní kultuře poprvé využíváno už ve středověku. Při stavbě gotických katedrál byly totiž využívány procesy a techniky, které se dědily od jednoho stavitelského týmů k dalšímu, často bez faktických znalostí stavební mechaniky. Výsledná podoba stavby tak byla dána navazováním jedné huti na druhou bez jednoho standardizovaného postupu.

Nicméně kolektivní stavební praxe není doslova informační kaskádou – stavitelé chtěli, aby stavby stály a přežily a využívaly tedy zděděných a osvědčených postupů. Před hlavním stavitelem však vždy stálo dilema: následovat a napodobovat formální logiku a vzorec stavby, nebo se pokusit ji narušit a prosadit novou logiku a styl.

Na workshopu si zahrajeme několik her, které se budou věnovat spolupráci a soutěžení ve stavitelské praxi. Podrobně probereme pravidla her a herní vzorce. Podíváme se na stavební dynamiku různých skupin a jednotlivců a pobavíme se o tom, jak takové hry odrážejí situace ve skutečném životě. A především prodiskutujeme, jak můžou kolektivita a individualita fungovat vedle sebe.“

Slovinský umělec Tobias Putrih (*1972) je známý svou prací s běžnými materiály, jako jsou lepenka, polystyrén a překližka, kterých využívá k dosažení pestré škály křehkých struktur od malých modulárních děl až po obří instalace nebo prostředí kina. Působí v Cambridge a Lublani. Samostatně vystavuje po celém světě. Jeho práce najdete mj. v Centre Pompidou v Paříži, Museum of Modern Art v New Yorku nebo ve Fondazione Prada v Milánu.