Seminář:

Jak získat dárce pro (kulturní) projekty

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Rezervace na info@plato-ostrava.cz nutná

Zápisné 400 Kč

Kapacita 15 účastníků

 

Seminář s předním českým konzultantem v oblasti fundraisingu a filantropie Janem Kroupou o tom, jak oslovit a pracovat se soukromými dárci.

Dobře fungující organizace se neobejde bez široce založené sítě příznivců, dárců a podporovatelů – zvlášť pokud se chce rozvíjet a růst. Ale proč by zrovna nám měl někdo něco dát? Za který konec práci se soukromými dárci chytit, jak začít a co můžeme čekat? Na interaktivním a prakticky laděném semináři se dozvíte všechno, co potřebujete vědět, abyste dokázali začít s dárci pracovat a uspěli.

Kolik dárců potřebujete a jakých?
Kde je vezmete a s čím je oslovíte?
O čem se s nimi máte bavit? Jak často?
Jak si nastavit systém práce s dárci?
Jaký je dobrý rytmus práce s dárci?
Jaké jsou fundraisingové programy, metody a techniky?
Co potřebuje organizace k tomu, aby mohla fundraising dobře dělat?
Budete se moci na všechno doptávat a řešit konkrétní situace, které jsou pro vás aktuální.

Komu je seminář určen:
Kulturní organizace, pořadatelé kulturních akcí, iniciativy, školy, neziskové organizace (zaměřené na kulturu, vzdělávání, sociální práci, ekologii atp.)

Co je fundraising?
Fundraising je umění získávat pro vaši věc další lidi, kteří jsou ochotni svůj zájem projevit také konkrétní podporou, svým časem, pomocí nebo darem.

Jak se přihlásit:
Vyplňte přihlášku a pošlete ji prosím na info@plato-ostrava.cz. Po potvrzení místa vás vyzveme k platbě (teprve pak bude rezervace závazná). Způsob platby je popsán v přihlášce.

Jan Kroupa 20 let působí jako konzultant, lektor a analytik v oblasti filantropie, fundraisingu a managementu organizací občanské společnosti v České republice a více než patnácti zemích světa, především ve střední a východní Evropě. Je spoluzakladatelem Českého centra fundraisingu, předsedou NETT, o. s. (nezávislý think tank pro občanskou společnost) a členem několika správních rad neziskových organizací u nás i v zahraničí. „Pomáhám neziskovkám dělat, co považují za správné, způsobem, který považují za správný.“

Dokumenty