Přednáška:

Zuzanna Radzik: Církev s rovným postavením mužů a žen: minulost, přítomnost a budoucnost

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Diskuze navazuje na výstavu Milenina píseň (do 13/6).

Doporučené vstupné 30 Kč

 

Večer s katolickou teoložkou a feministkou Zuzannou Radzik (PL).

Křesťanství přišlo s šokujícím tvrzením, že neexistuje rozdíl mezi Židem nebo ne-Židem, mezi mužem a ženou. Naopak, v Kristu jsou si všichni rovni. V průběhu dějin se ale ukazuje, že křesťanství již není schopné tento slib naplnit, a je dnes paradoxně jedním z hlavních obhájců rozdělování podle genderu. Jak tedy můžeme dnes a do budoucna vytvářet církev, kde si budou muži a ženy rovni?

Zuzanna Radzik je katolická teoložka a publicistka. Vydala dvě knihy věnující se katolickému feminismu: „Kościół kobiet” (Církev žen) a „Emancypantki” (Průkopnice). Pravidelně publikuje v krakovském katolickém týdeníku Tygodnik Powszechny. V polské neziskové organizaci Fórum pro dialog se věnuje polsko-židovským a křesťansko-židovským vztahům.

Ve spolupráci s Artyčok.tv.