Městský tábor pro děti (12–14 let):

Art Kemp 2019

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Rezervace na info@plato-ostrava.cz nutná

Cena:
1.800,- Kč + vstupné a jízdenky MHD

Místo konání:
PLATO Ostrava, Janáčkova 22 (bývalý Bauhaus)

Pro mladé lidi od 12 do 14 let
Kapacita 20 osob

Vždy od 8 do 16.30 h
(společný program od 9 do 16 h)

Autorka:
Marcela Gajdová

Lektorky:
Marcela Gajdová a Alice Sovadinová

 

První ročník táboru pro starší děti (12–14 let) s podtitulem „B jako Bauhaus“.

„Legendární umělecká škola, známá jako Bauhaus, požadovala propojení všech druhů umění architektury, malby, sochařství a uměleckého řemesla, aby vzniklo umělecké dílo esteticky i funkčně ucelené.“

Ve výtvarných etudách prozkoumáme hranice bodu, linie a plochy a transformujeme je do trojrozměrných objektů. Napneme plátno na rám a namalujeme obraz složený ze základních forem a barev. Zaměříme se na strukturu předmětů. Vytvoříme plastiky z rozličných materiálů – papír, dřevo, drát, hlína, molitan. Rozpohybujeme jejich části v prostoru, nasvítíme a vyfotíme. Vzniklé fotografie zakomponujeme do originální fotokoláže. V kreativní hře s šablonami písmen prověříme možnosti moderní typografie. Zabrousíme do oblastí architektury, designu i scénografie. Přivítáme v galerii vzácné hosty, nebo se vypravíme do jejich ateliérů či dílen. Kdo to bude? Fotograf, scénograf či architekt? Nebo truhlář? Společnými silami dáme dohromady svůj vlastní „Bauhaus“.

Jak se přihlásit:
Vyplňte přihlášku a pošlete ji prosím na info@plato-ostrava.cz.
Po potvrzení místa vás vyzveme k platbě (teprve pak bude rezervace závazná).
Způsob platby je popsán v přihlášce.

Projekt podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

Art Kemp navazuje na projekt re:bauhaus, který je pořádán k 100. výročí založení školy Bauhaus.

re:bauhaus – moderní emancipace, vzdělávání, výměna – je mezinárodní festival tematizující vznik a současné vnímání funkcionalismu a Bauhausu ve střední Evropě a dále politické a společenské podmínky, ze kterých tato hnutí vzešla. Společný projekt inicioval Goethe-Institut ve spolupráci s bauhaus reuse, curatorial collaborative, Národní galerií Praha, PLATO Ostrava a zukunftsgeraeusche. Festival byl podpořen Česko-německým fondem budoucnosti, Bundeszentrale für politische Bildung, Bundesstiftung Baukultur, Ministerstvem kultury ČR, statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.