dnes

PLATO

csen

Performativní konzultace:

Avatar Zet

Doporučené vstupné 30 Kč

 

Živá akce/představení zabývající se podstatou výzkumu pozůstalosti umělce Miloše Zeta (1920–1995). Účinkují/debatují tito umělci a teoretici umění: Zuzana Krišková, Vojtěch Märc, Jiří Skála, Martin Zet, Hynek Alt.

Pracovní skupina, která se loni zabývala smyslem výzkumu pozůstalosti českého umělce Miloše Zeta (1920–1995), vznikla ze snahy emancipovat dílo Miloše Zeta od období 50. až 80. let, a tím ho myšlenkově odpoutat od své asociace s budováním socialismu, neboť bylo často prezentované ve zjednodušujících ideologických schématech.

Avatar Zet navazuje na tento výzkum. Vybraní moderátoři/moderátorky v dialogu s členy pracovní skupiny debatují o tématech vycházejících z předešlého výzkumu. Debata se odehrává v civilní scénografii a její post produkovaná verze, při níž jsou hlavy debatujících nahrazeny 3D modely soch Miloše Zeta, je v reálném čase promítána. Sochy, jakými jsou například Mládí (1963), Noční přechod (1968) a Klement Gottwald (1956), tím získávají hlas a vytváří tak na pódiu sousoší, které se snaží dohodnout o svém vlastním významu.

Zuzana Krišková vystudovala Dějiny křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době dokončuje magisterská studia na katedře Dějin umění Filozofické fakulty UK. Zabývá se především českým sochařstvím od 2. světové války po současnost. Spolupracuje s internetovou databází sochařství.info, která se zaměřuje na katalogizaci sochařských děl 20. století ve veřejném prostoru.

Vojtěch Märc je historik a teoretik umění, vystudoval kurátorská studia na Katedře teorie a dějin umění na UMPRUM v Praze, kde v současnosti pokračuje v doktorandském studiu. Publikuje ve čtrnáctideníku A2, časopisu Art&Antique. Spolupracuje s galeriemi Fotograf etc. Drdova Gallery a Jelení a s platformou Artycok.tv.

Jiří Skála je umělec, studoval na pražské AVU a absolvoval stáž v centru pro současné Palais de Tokyo v Paříži. Byl jedním z kurátorů galerie etc. a je členem umělecké skupiny pas – produkce aktivit současnosti. Pracuje s různými médii, ale zároveň velmi úsporným způsobem, často pracuje s textem a samotným galerijním prostorem. V některých svých projektech zachází až do polohy politického komentáře. Je laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého 2009.

Martin Zet je umělec, sochař pohybující se mimo proudy a skupiny, s citem pro vyváženost osobní a společensko-politické reality. Vystudoval sochařství na AVU v Praze. Vedl ateliér videa na FAVU v Brně. Vytváří sochy, videa, fotografie, instalace a akce.

Hynek Alt je umělec a fotograf, který se zaměřuje na konceptuální přístup a zkoumání fotografického média. Vystudoval fotografii na pražské FAMU a Visual Research Lab na State University of New York at New Paltz. Svá díla koncipuje převážně do prostoru galerie, který pojímá jako svébytný celek. V současné době vede společně s Jenem Kratochvilem Ateliér fotografie a nových médií na Katedře fotografie pražské FAMU.

lítost je galerie současného umění a designu zaměřující se na spekulativní design a časové umění, se sídlem ve Vlkově ulici v pražském Žižkově. Cílem galerie je představovat kolaborace mezi umělci, designéry, kulturními odborníky a specialisty z dalších odvětví během pravidelných výstav a programů pro veřejnost.

Série veřejných akcí Avataru Zet jsou projektem galerie lítost, vznikl s laskavou podporou Nadace pro současné umění Praha, GESTOR – ochranný svaz autorský a ve spolupráci s Lucie Drdova Gallery.

Součást Školy myšlení a festivalu re:bauhaus ke 100. výročí založení školy Bauhaus. Festival inicioval Goethe-Institut Prag. Školu myšlení podpořilo Ministerstvo kultury ČR.