Performance:

Avatar Zet

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Doporučené vstupné 30 Kč

 

Živá akce/představení zabývající se podstatou výzkumu pozůstalosti umělce Miloše Zeta (1920–1995).

Účinkují:
Hynek Alt
Aneta Červená
Vojtěch Märc
Jiří Skála
Martin Zet

Moderátoři:
Anežka Bartlová
Jiří Ptáček

Koncept: Hynek Alt, Martin Zet
Členové pracovní skupiny: Hynek Alt, Vojtěch Märc, Zuzana Krisková, Jiří Skála, Martin Zet
Vývojář softwaru: Michal Pustějovský
Kamera: Antonín Jirát, Jan Plesl
Technika: Key promotion s.r.o.
Produkce: lítost, Lucie Drdova Gallery

Pracovní skupina, která se loni zabývala smyslem výzkumu pozůstalosti českého umělce Miloše Zeta (1920–1995), vznikla ze snahy emancipovat dílo Miloše Zeta od období 50. až 80. let, a tím ho myšlenkově odpoutat od své asociace s budováním socialismu, neboť bylo často prezentované ve zjednodušujících ideologických schématech.

Avatar Zet navazuje na tento výzkum. Vybraní moderátoři/moderátorky v dialogu s členy pracovní skupiny debatují o tématech vycházejících z předešlého výzkumu. Debata se odehrává v civilní scénografii a její post produkovaná verze, při níž jsou hlavy debatujících nahrazeny 3D modely soch Miloše Zeta, je v reálném čase promítána. Sochy, jakými jsou například Mládí (1963), Noční přechod (1968) a Klement Gottwald (1956), tím získávají hlas a vytváří tak na pódiu sousoší, které se snaží dohodnout o svém vlastním významu.

Zuzana Krišková vystudovala Dějiny křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době dokončuje magisterská studia na katedře Dějin umění Filozofické fakulty UK. Zabývá se především českým sochařstvím od 2. světové války po současnost. Spolupracuje s internetovou databází sochařství.info, která se zaměřuje na katalogizaci sochařských děl 20. století ve veřejném prostoru.

Vojtěch Märc je historik a teoretik umění, vystudoval kurátorská studia na Katedře teorie a dějin umění na UMPRUM v Praze, kde v současnosti pokračuje v doktorandském studiu. Publikuje ve čtrnáctideníku A2, časopisu Art&Antique. Spolupracuje s galeriemi Fotograf etc. Drdova Gallery a Jelení a s platformou Artycok.tv.

Jiří Skála je umělec, studoval na pražské AVU a absolvoval stáž v centru pro současné Palais de Tokyo v Paříži. Byl jedním z kurátorů galerie etc. a je členem umělecké skupiny pas – produkce aktivit současnosti. Pracuje s různými médii, ale zároveň velmi úsporným způsobem, často pracuje s textem a samotným galerijním prostorem. V některých svých projektech zachází až do polohy politického komentáře. Je laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého 2009.

Martin Zet je umělec, sochař pohybující se mimo proudy a skupiny, s citem pro vyváženost osobní a společensko-politické reality. Vystudoval sochařství na AVU v Praze. Vedl ateliér videa na FAVU v Brně. Vytváří sochy, videa, fotografie, instalace a akce.

Hynek Alt je umělec a fotograf, který se zaměřuje na konceptuální přístup a zkoumání fotografického média. Vystudoval fotografii na pražské FAMU a Visual Research Lab na State University of New York at New Paltz. Svá díla koncipuje převážně do prostoru galerie, který pojímá jako svébytný celek. V současné době vede společně s Jenem Kratochvilem Ateliér fotografie a nových médií na Katedře fotografie pražské FAMU.

lítost je galerie současného umění a designu zaměřující se na spekulativní design a časové umění, se sídlem ve Vlkově ulici v pražském Žižkově. Cílem galerie je představovat kolaborace mezi umělci, designéry, kulturními odborníky a specialisty z dalších odvětví během pravidelných výstav a programů pro veřejnost.

Série veřejných akcí Avataru Zet jsou projektem galerie lítost a Trafó (Budapešť). Vznikl za podpory Nadace pro současné umění Praha, ochranného svazu autorského GESTOR, Key promotion a ve spolupráci s Lucie Drdova Gallery.

Součást Školy myšlení a festivalu re:bauhaus ke 100. výročí založení školy Bauhaus. Festival inicioval Goethe-Institut Prag. Školu myšlení podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Moravskoslezský kraj.