Vzdělávací projekt:

Škola myšlení

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Uzávěrka: 17. května 2019

 

Experimentální škola pro 20 účastníků z řad studentů Střední umělecké školy v Ostravě.

Nechcete se učit, ale být přitom ve škole? Máte jedinečnou příležitost. Škola myšlení, kterou pro studentky a studenty Střední umělecké školy v Ostravě pořádá PLATO, čeká na Vaši přihlášku. Čtyři dvoudenní setkání s předními umělkyněmi a umělci. Nové zkušenosti a inspirace, jak dělat umění jinak. Zážitek, který změní vaši budoucnost. Omluvenka z vyučování samozřejmostí. Kapacita omezena.

Umělci:
Pavel Humhal + Jonáš Gruska / LOM, Lucie Králíková / Efemér, Adéla Součková + Avatar Zet, Tomáš Vaněk + Zuzana Bauerová a Markéta Vinglerová

Pro koho:
Studentky a studenti 3. a 4. ročníků, kapacita 20 účastníků.
Účastníkům bude účast umožněna v rámci školní docházky a budou uvolněni z běžné výuky.

Jak se přihlásit:
Pošlete motivační dopis na email david.vojtus@sus-ostrava.cz do 17/5/2019.
Účast je bezplatná.

Kde:
PLATO Ostrava (bývalý hobbymarket Bauhaus) Janáčkova 22, 702 00 Ostrava

Kontaktní osoba:
David Vojtuš
david.vojtus@sus-ostrava.cz
T: 776 020 806

Pavel Humhal je umělec, pedagog a teoretik. Jeho základními vyjadřovacími prostředky jsou již od počátku 90. let často monumentální sochy a instalace, ale používá i fotografii nebo úderná textová sdělení. Výrazným tématem Humhalovy tvorby je práce.

Avatar Zet (Martin Zet, Hynek Alt a kolektiv): uskupení, které vzniklo u příležitosti Školy myšlení. Martin Zet je sochař, Hynek Alt fotograf. Prostřednictvím interaktivních akcí/představení se chtějí zabývat sochou, pěmětí a rodinnou historií.

Efemér založila brněnská zahradní architektka Lucie Králíková s architektkou Klárou Zahradníčkovou. Práce s květinami je pro Efemér spíše tvůrčím procesem než odcizenou průmyslovou produkcí, procesem, ve kterém jde o vnímání individuality každé kytice a souvislostí jejího původu.

Umělkyně Adéla Součková ve svých kresbách, instalacích, knihách či performance usiluje o vytvoření určitého tady a teď, v němž propojuje různé krajiny skutečnosti, vnímání a myšlení. Pracuje s religiózní či uměleckohistorickou symbolikou, s motivy vycházejícími ze spirituálních nauk i sféry digitálních technologií.

Markéta Vinglerová je lektorka dějin výtvarného umění, asistentka v Ateliéru textilní tvorby na pražské Umprum a působí jako kurátorka v UMPRUM muzeu v Praze. Přednáší v cyklu Moderní výtvarné umění 20. století a její přednášky jsou mezi posluchači velmi oblíbeny pro svou přehlednost, porovnávání uměleckých stylů a autorů a utříděné informace. Ve své nedávné kurátorské praxi se zabývala průniky výtvarného umění (především malby) a textilní tvorby.

Zuzana Bauerová je slovenská historička umění zabývající se dějinami, teorií a metodikou restaurování. Působí jako vysokoškolská pedagožka, spolupracuje s pražským Uměleckoprůmyslovým muzeem a Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze. Je autorka řady odborných článků a knihy Proti času: Konzervovanie–reštaurovanie v Československu 1918–1971.

Tomáš Vaněk je konceptuální umělec, významný představitel generace 90. let, v současnosti rektor a pedagog Akademie výtvarných umění v Praze. V posledních několika letech se zabývá tvorbou participů, tedy akcí koncipovaných pro určité místo či situaci. Na programu se budou podílet rovněž studenti z umělcova ateliéru na AVU.

Jonáš Gruska je slovenský zvukový umělec, agilní propagátor terénního nahrávání a v neposlední řadě experimentální hudebník. Je zakladatel značky LOM, která se zaměřuje na výrobu exkluzivních audio zařízení, vydávání alb, ale i na pořádání field recording workshopů, výstav a nehlučných koncertů. Od loňského roku má LOM také svůj vlastní prostor – zvukovou laboratoř v Bratislavě.

Škola je součástí festivalu re:bauhaus, který je pořádán k 100. výročí založení školy Bauhaus.

re:bauhaus – moderní emancipace, vzdělávání, výměna – je mezinárodní festival tematizující vznik a současné vnímání funkcionalismu a Bauhausu ve střední Evropě a dále politické a společenské podmínky, ze kterých tato hnutí vzešla. Společný projekt inicioval Goethe-Institut ve spolupráci s bauhaus reuse, curatorial collaborative, Národní galerií Praha, PLATO Ostrava a zukunftsgeraeusche. Festival byl podpořen Česko-německým fondem budoucnosti, Bundeszentrale für politische Bildung, Bundesstiftung Baukultur, Ministerstvem kultury ČR, statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.

 

12

Škola myšlení
foto: Zuzana Šrámková
Škola myšlení
foto: Zuzana Šrámková