Prezentace:

Franck Apertet představuje tvorbu les gens d'Uterpan

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Doporučené vstupné 30 Kč

 

Prezentace tvorby Annie Vigier a Francka Aperteta (les gens d´Uterpan, FR), kteří z pozice bývalých choreografů vytvářejí kritický dialog mezi obvyklými praktikami performačního a výtvarného umění.

Annie Vigier a Franck Apertet (les gens d´Uterpan) se zabývají metodickým posunem vzorců a norem mezi poli výtvarného umění a živého umění. Prezentace Francka Aperteta je založená na volbě strategií a postupů, které mají různými způsoby problematizovat a překračovat obvyklé vnímání scény, prezentace a výstavy.

Tvorba francouzských choreografů a umělců Annie Vigier a Francka Aperteta zpochybňuje normy a konvence, kterými se řídí umělecké instituce, výstavy i živé umění. Zajímá je dynamika sociálních skupin, ale také mechanismus přizpůsobování jedince, těla a tvorby podmínkám, ve kterých jsou exponovány, a vytvářejí tak kritická díla založená na počáteční praxi choreografů.

Součást Školy zapomnění a festivalu re:bauhaus ke 100. výročí založení školy Bauhaus. Festival inicioval Goethe-Institut Prag. Školu zapomnění podpořilo Ministerstvo kultury ČR.