Vzdělávací projekt:

Škola zapomnění

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Uzávěrka: 31. května 2019

 

Experimentální škola pro 20 účastníků z řad studentů Fakulty umění Ostravské univerzity.

Většina vysokoškolských studentů uměleckých škol má nevědomky zakódovány vzorce, jak se v akademickém prostředí chovat, přemýšlet, pracovat, jaká je formální i neformální hierarchie a co se od nich očekává.

Škola zapomnění umožní účastníkům, aby pod vedením lektorů zapomněli na roli studenta a na očekávání spojená s touto rolí. Poskytne jim zkušenost s jinými formáty uměleckého vzdělání a s alternativními vztahy ve formálně utvořené skupině. Snahou experimentálního projektu je nabourat obvyklé formáty vzdělávání, vztahy uzavřených skupin a narušit nevyslovené předpoklady, na nichž je založeno studium na vysoké umělecké škole.

Kdy:
7/10–13/11/2019, čtyři dvoudenní či čtyřdenní pracovní setkání

Lektoři:
Modul 1: Les gens d'Uterpan (F)
Modul 2: Kem (PL)
Modul 3: Tomáš Uhnák (CZ), Radim Labuda a Punctum (CZ/SK)
Modul 4: Ivan Mečl a Nová Perla Kyjov (CZ)

Kredity:
Škola zapomnění bude zařazena jako volitelný „B“ předmět s přidělenými 4 kredity do studijního plánu FU OU v zimním semestru 2019/2020.
(není tedy zpoplatněna)

Koho hledáme:
20 účastníků z řad studentů FU OU (projekt otevřen studentům od 2. ročníků výše)

Termín pro přihlášky a jak se přihlásit:
Zašlete prosím do 31/5/2019 motivační dopis a portfolio na email Alexandra.Bockova@osu.cz

Další informace:
Komunikačním jazykem školy je čeština a angličtina (s tlumočníkem).
PLATO zajišťuje pro účastníky oběd.

Kde:
PLATO Ostrava (bývalý hobbymarket Bauhaus) Janáčkova 22, 702 00 Ostrava
Modul 2 Ivana Mečla se uskuteční v Kyjově u Krásné Lípy.

Modul 1:
Les gens de Uterpan (F)
Tvorba francouzských choreografů a umělců Annie Vigier a Francka Aperteta zpochybňuje normy a konvence, kterými se řídí umělecké instituce, výstavy i živé umění. Zajímá je dynamika sociálních skupin, ale také mechanismus přizpůsobování jedince, těla a tvorby podmínkám, ve kterých jsou exponovány, a vytvářejí tak kritická díla založená na počáteční praxi choreografů.

Modul 2:
Ivan Mečl a Nová Perla Kyjov (CZ)
Ivan Mečl je zakladatel platformy Divus, vydavatel časopisu Umělec, kurátor a organizátor kulturních akcí. Je zakladatel a provozovatel kyjovského projektu alternativní národní galerie Nová Perla (název na počest autora knihy Země snivců Alfreda Kubina), který navazuje na předchozí působení stejnojmenného projektu ve Vraném nad Vltavou.

Modul 3:
KEM (PL)
Kem je feministická a queer skupina působící ve Varšavě a zabývající se novými strategiemi choreografie a performance. KEM založil umělec a choreograf Alex Baczyński-Jenkins s choreografkou a performerkou Martou Ziółek. V současnosti jej vede Baczyński-Jenkins společně s kurátorkou Aniou Miczko a umělcem Krzysztofem Bagińskim.

Modul 4:
Tomáš Uhnák (CZ), Radim Labuda a Punctum (CZ/SK), Apart kolektiv (SK)
Umělec a performer Tomáš Uhnák využívá gastronomie jako politického a sociálního nástroje. Člen uměleckého uskupení P.O.L.E. a spoluzakladatel Iniciativy Potravinové suverenity. Umělec Radim Labuda se v posledních letech věnuje umělecké ne-činnosti jako „umělec v post-praxi“. Věnuje se instalacím, politickému umění, zvukovým instalacím a videoartu. Je zakládajícím členem kolektivu Punctum, v němž jsou takřka rovnoměrně zastoupeni Slováci a Češi a který už několik let provozuje na pražském Žižkově nezávislé kulturně-komunitní centrum Krásovka.

Škola je součástí festivalu re:bauhaus, který je pořádán k 100. výročí založení školy Bauhaus.

re:bauhaus – moderní emancipace, vzdělávání, výměna – je mezinárodní festival tematizující vznik a současné vnímání funkcionalismu a Bauhausu ve střední Evropě a dále politické a společenské podmínky, ze kterých tato hnutí vzešla. Společný projekt inicioval Goethe-Institut ve spolupráci s bauhaus reuse, curatorial collaborative, Národní galerií Praha, PLATO Ostrava a zukunftsgeraeusche. Festival byl podpořen Česko-německým fondem budoucnosti, Bundeszentrale für politische Bildung, Bundesstiftung Baukultur, Ministerstvem kultury ČR, statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.