Přednáška:

Black Mountain College je náš Bauhaus

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Doporučené vstupné 30 Kč

 

Večer věnovaný historii jedné z nejvlivnějších experimentálních uměleckých škol připravili hudební skladatel Petr Bakla a ředitel PLATO Marek Pokorný.

Black Mountain College, která fungovala v letech 1933 až 1957, v čase i v některých vzdělávacích metodách bezprostředně navazuje na Bauhaus, s nímž ho bezprostředně spojují osobnosti Josefa Alberse a Anni Albersové. Zejména ve 40. a 50. letech školou prošli – ať už jako učitelé či jako žáci – umělci a umělkyně, bez nichž si nedokážeme představit radikální proměnu umělecké praxe po druhé světové válce. Namátkou to byli hudební skladatel John Cage, tanečník a choreograf Merce Cunningham, architekt a pedagog Buckminster Fuller, básník Charles Olson, výtvarní umělci Robert Rauschenberg, Dorothee Rockburnová a Willem de Kooning, spisovatelka Denise Levertová či malíř Cy Twombly. Definitivně byla škola uzavřena až v roce 1962, ale už v roce 1957 byla její činnosti soudně pozastavena. Kvůli dluhům, jak jinak.

V závěru večera následuje projekce:

20 h
Fully Awake: Black Mountain College
Režie: Cathryn Davis Zommer a Neeley Dawson
60 min, 2008
V anglickém jazyce bez titulků

Skladby Petra Bakla (1980) jsou uváděny doma a převeším v zahraničí. Hned několik jich vzniklo na objednávku festivalu Ostravské dny. Studoval sociologii, posléze přešel na Hudební fakultu AMU, kde vystudoval hudební teorii. Pokud jde o kompozici, neprošel obvyklým formálním studiem. V minulosti působil jako dramaturg festivalu Contempuls, v současnosti je ředitelem hudebího informačního střediska a šéfredaktorem časopisu Czech Music Quarterly, usilujícího o propagaci české hudby v zahraničí.

Kritik, publicista a kurátor Marek Pokorný (1963) vystudoval Filozofickou fakultu UK v Praze. V roce 1995 založil Detail – časopis pro výtvarné umění, který byl prvním časopisem věnovaným současné polistopadové výtvarné scéně. Byl hlavním kurátorem Domu pánů z Kunštátu/Dům umění Brno a v letech 2004 až 2012 ředitelem Moravské galerie v Brně. Zabývá se kulturní politikou, historií, teorií a kritikou kulturních institucí a jejich řízení.

Součást festivalu re:bauhaus ke 100. výročí založení školy Bauhaus.

re:bauhaus – moderní emancipace, vzdělávání, výměna – je mezinárodní festival tematizující vznik a současné vnímání funkcionalismu a Bauhausu ve střední Evropě a dále politické a společenské podmínky, ze kterých tato hnutí vzešla. Společný projekt inicioval Goethe-Institut ve spolupráci s bauhaus reuse, curatorial collaborative, Národní galerií Praha, PLATO Ostrava a zukunftsgeraeusche. Festival byl podpořen Česko-německým fondem budoucnosti, Bundeszentrale für politische Bildung, Bundesstiftung Baukultur, Ministerstvem kultury ČR, statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.