dnes

PLATO

csen

Sympozium:

Critical Styling

Registrační poplatek: 700 Kč
Poplatek zahrnuje vstup na celý program sympozia a společnou večeři 27/11 v 19 h

Registrace zde
Po potvrzení vás vyzveme k platbě.
Registrovat se můžete do 13/11.
Možnost skupinových slev.

Zahájení 27/11 v 10.30 h.
Společná večeře 27/11 v 19 h.
Ukončení 28/11 v 16.30 h.

Sympozium bude v angličtině s tlumočením do češtiny.

Doplňující informace:
Jednotlivé bloky hostů budou otevřeny i neregistrovaným účastníkům za poplatek 100 Kč / akce (bez registrace, platba na místě). Rezervace společné večeře 27/11 ve výši 250 Kč je možná pouze do 13/11 (platba předem nutná). Program sympozia bude zveřejněn 14 dnů před konáním akce.

 

Naléhavost stylu: aktuální praxe a strategie ve vztahu k umění. Mezinárodní sympozium u příležitosti 100. výročí školy Bauhaus.

Hosté:

Oliver Knight & Rory McGrath, OK-RM, InOtherWords (GB)
grafičtí designéři a nakladatelé, spolupracovali s Virgilem Ablohem, JW Andersonem, 1017-ALYX-9SM či Vivienne Westwood

Hans-Christian Dany (DE)
publicista a spisovatel, autor knihy MA-1. Móda a uniforma

Radna Rumping, Ja Ja Ja Nee Nee Nee (NL)
kurátorka, editorka a spisovatelka

Magda Wunsche & Aga Samsel (PL)
fotografky, exkluzivně pro VOGUE Polsko

Michał Woliński, Piktogram (PL)
galerista, zakladatel přehlídky Not Fair, spoluzakladatel Warsaw Gallery Weekend

Pavel Ivančic (CZ)
módní návrhář, vedoucí ateliéru Módní tvorby na UMPRUM

Iniciátorky sympozia:
Daniela & Linda Dostálkovy

V dnešním světě bývá upřednostňováno zdůraznění dokonalosti a naléhavosti stylu, což se velmi odráží v profesích svázaných s uměním. Styling je relativně mladá disciplína, která se dostává do popředí zájmu nejen v oblasti módního průmyslu. Stylisté, jako autoři, totiž začali být v kontextu módních časopisů uváděni až ve druhé polovině 80. let minulého století. Toto povolání vnímáme jako srovnatelné a blízké některým rolím na současné umělecké scéně a strategie jimi používané často korelují s praxí mnohých kurátorů a umělců. Přívlastek „kritický" je v kontextu umění běžně používán a ve spojení se termínem „styling” se stává absurdním. Styling totiž reprodukuje aktuální kontext především estetické proměny obrazů — vytváří tak svým způsobem spekulativní panorama pro jejich vnímání a interpretaci. Styling vnímáme rovněž jako umění postprodukce: v dnešních podmínkách, kdy je význam světa kolem nás komplexně pozměněn nástroji zobrazování, jimiž se k němu vztahujeme a zároveň ho spoluvytváříme, se produkce stává postprodukcí.

K účasti na dvoudenním sympoziu jsme pozvaly řadu svébytných profesionálů, pro které je práce s těmito situacemi na poli takzvané kulturní praxe běžná. Díky detailnímu představení jejich práce se pokusíme o uchopení specifického kontextu, v němž se pohybují. Součástí bude společná tematická večeře za účasti všech pozvaných hostů.

DD & LD

Studio OK-RM (Londýn), založené v roce 2008 Oliverem Knightem a Rorym McGrathem, se profiluje jako kolaborativní designové studio postavené na dlouhodobých partnerstvích s umělci, kurátory, redaktory, architekty, designéry i institucemi. V roce 2015 Oliver a Rory založili InOtherWords, vydavatelství, které vytváří knihy jako sběratelské předměty v úzké spolupráci s umělci, spisovateli, institucemi a dalšími kulturními představiteli.
http://www.ok-rm.co.uk/
https://in-other-words.co.uk/

Hans-Christian Dany (Hamburk), umělec, publicista a kurátor. Pracoval pro periodika Zeitschriften Spuren, Die Beute, Springerin a Star Ship. Od roku 1989 jeho texty vycházejí v mnoha časopisech, včetně Zeit, Frieze, Spike Art Magazine atd. Autor knihy MA-1. Móda a uniforma (2018), Rychlejší než slunce. Od zběsilého klidu do neznámé budoucnosti (2015), Edition Nautilus, a dalších.
https://edition-nautilus.de/autorinnen/dany-hans-christian/

Radna Rumping (Amsterdam), nezávislá kurátorka, redaktorka, spisovatelka a rozhlasová moderátorka žijící v Amsterdamu. Ve své práci se věnuje především oblasti hudební kultury, (současnému) umění, otázkám komunit a kritickým postojům k dnešní komunikaci. Připravuje rozhlasové pořady pro rádio Red Light Radio a Ja Ja Ja Nee Nee Nee, on-line rádio zaměřené na umění.
https://www.jajajaneeneenee.com/
https://www.radna.nl/

Magda Wunsche & Aga Samsel (PL)
Tvůrčí dvojice Magda Wunsche a Aga Samsel čerpá ze světa výtvarného umění, tance, filmu a módních časopisů. Ve společné práci míchají svůj expresivní vizuální jazyk a nekonformní abstraktní myšlení v portrétech, článcích o módě, uměleckých dílech, filmech a reklamních kampaních pro četné návrháře i známé značky.
https://afphoto.pl/artist/wunsche-samsel/

Michał Woliński (PL) galerista a kurátor. Tvůrce platformy „Piktogram“, která na počátku působila jako stejnojmenný mezinárodní umělecký časopis, jehož byl Woliński šéfredatorem. Dále jako project space a od roku 2013 jako galerie ve Varšavě. Zakladatel přehlídky evropských galerií a projektů „NOT FAIR“ a spoluzakladatel Warsaw Gallery Weekend.
www.piktogram.org

Pavel Ivančic (Praha) módní návrhář, vedoucí ateliéru Módní tvorby na UMPRUM v Praze a absolvent Central Saint Martins v Londýně. Tvoří pod značkou Pavel Ivančic Prague.
https://www.umprum.cz/web/cs/uzite-umeni/modni-tvorba

Sympozium je součástí festivalu re:bauhaus, který je pořádán k 100. výročí založení školy Bauhaus.

re:bauhaus – moderní emancipace, vzdělávání, výměna – je mezinárodní festival tematizující vznik a současné vnímání funkcionalismu a Bauhausu ve střední Evropě a dále politické a společenské podmínky, ze kterých tato hnutí vzešla. Společný projekt inicioval Goethe-Institut ve spolupráci s bauhaus reuse, curatorial collaborative, Národní galerií Praha, PLATO Ostrava a zukunftsgeraeusche. Festival byl podpořen Česko-německým fondem budoucnosti, Bundeszentrale für politische Bildung, Bundesstiftung Baukultur, Ministerstvem kultury ČR, statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.

Doporučené ubytování

hotely

levné ubytování