Sympozium:

Critical Styling

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Registrační poplatek: 700 Kč
Poplatek zahrnuje vstup na celý program sympozia a společnou večeři 27/11 v 19 h

Registrace zde
Po potvrzení vás vyzveme k platbě.
Registrovat se můžete do 13/11.
Možnost skupinových slev.

Zahájení 27/11 v 10.30 h.
Společná večeře 27/11 v 19 h.
Ukončení 28/11 v 16.30 h.

Sympozium bude v angličtině s tlumočením do češtiny.

Doplňující informace:
Jednotlivé bloky hostů budou otevřeny i neregistrovaným účastníkům za poplatek 100 Kč / akce (bez registrace, platba na místě). Rezervace společné večeře 27/11 ve výši 250 Kč je možná pouze do 13/11 (platba předem nutná). Program sympozia bude zveřejněn 14 dnů před konáním akce.

 

Naléhavost stylu: aktuální praxe a strategie ve vztahu k umění. Mezinárodní sympozium u příležitosti 100. výročí školy Bauhaus.

V dnešním světě bývá upřednostňováno zdůraznění dokonalosti a naléhavosti stylu, což se velmi odráží v profesích svázaných s uměním. Styling je relativně mladá disciplína, která se dostává do popředí zájmu nejen v oblasti módního průmyslu. Stylisté, jako autoři, totiž začali být v kontextu módních časopisů uváděni až ve druhé polovině 80. let minulého století. Toto povolání vnímáme jako srovnatelné a blízké některým rolím na současné umělecké scéně a strategie jimi používané často korelují s praxí mnohých kurátorů a umělců. Přívlastek „kritický“ je v kontextu umění běžně používán a ve spojení se termínem „styling” se stává absurdním. Styling totiž reprodukuje aktuální kontext především estetické proměny obrazů — vytváří tak svým způsobem spekulativní panorama pro jejich vnímání a interpretaci. Styling vnímáme rovněž jako umění postprodukce: v dnešních podmínkách, kdy je význam světa kolem nás komplexně pozměněn nástroji zobrazování, jimiž se k němu vztahujeme a zároveň ho spoluvytváříme, se produkce stává postprodukcí.

K účasti na dvoudenním sympoziu jsme pozvaly řadu svébytných profesionálů, pro které je práce s těmito situacemi na poli takzvané kulturní praxe běžná. Díky detailnímu představení jejich práce se pokusíme o uchopení specifického kontextu, v němž se pohybují. Součástí bude společná tematická večeře za účasti všech pozvaných hostů.

Daniela & Linda Dostálkovy
Iniciátorky sympozia

  1. Program
  2. Bio
  3. Praktické

Středa 27/11

11 h
Úvodní slovo Daniely a Lindy Dostálkových

11.30–12.30 h
Hans-Christian Dany (DE)
publicista a spisovatel, autor knihy MA-1. Móda a uniforma

12.30–14 h
Oběd

14–15 h
Michał Woliński, Piktogram (PL)
galerista, zakladatel přehlídky Not Fair, spoluzakladatel Warsaw Gallery Weekend

15.30–16.30 h
Radna Rumping, Ja Ja Ja Nee Nee Nee (NL)
kurátorka, editorka a spisovatelka

17–18 h
Oliver Knight & Rory McGrath, OK-RM, InOtherWords (GB)
grafičtí designéři a nakladatelé, spolupracovali s Virgilem Ablohem, JW Andersonem, 1017-ALYX-9SM či Vivienne Westwood

19–21 h
Komunitní večeře pro registrované účastníky

Čtvrtek 28/11

11–12 h
Magda Wunsche & Aga Samsel (PL)
fotografky, exkluzivně pro VOGUE Polsko

12.30–13.30 h
Pavel Ivančic (CZ)
módní návrhář, vedoucí ateliéru Módní tvorby na UMPRUM

14–15 h
Oběd

15 h
Projekce v kině

OK-RM

Studio OK-RM (Londýn), založené v roce 2008 Oliverem Knightem a Rorym McGrathem, se profiluje jako kolaborativní designové studio postavené na dlouhodobých partnerstvích s umělci, kurátory, redaktory, architekty, designéry i institucemi. V roce 2015 Oliver a Rory založili InOtherWords, vydavatelství, které vytváří knihy jako sběratelské předměty v úzké spolupráci s umělci, spisovateli, institucemi a dalšími kulturními představiteli.
ok-rm.co.uk
in-other-words.co.uk

Hans-Christian Dany

Hans-Christian Dany (Hamburk), umělec, publicista a kurátor. Pracoval pro periodika Zeitschriften Spuren, Die Beute, Springerin a Star Ship. Od roku 1989 jeho texty vycházejí v mnoha časopisech, včetně Zeit, Frieze, Spike Art Magazine atd. Autor knihy MA-1. Móda a uniforma (2018), Rychlejší než slunce. Od zběsilého klidu do neznámé budoucnosti (2015), Edition Nautilus, a dalších.
edition-nautilus.de/autorinnen/dany-hans-christian

Radna Rumping

Radna Rumping (Amsterdam), nezávislá kurátorka, redaktorka, spisovatelka a rozhlasová moderátorka žijící v Amsterdamu. Ve své práci se věnuje především oblasti hudební kultury, (současnému) umění, otázkám komunit a kritickým postojům k dnešní komunikaci. Připravuje rozhlasové pořady pro rádio Red Light Radio a Ja Ja Ja Nee Nee Nee, on-line rádio zaměřené na umění.
jajajaneeneenee.com
radna.nl

Magda Wunsche & Aga Samsel

Tvůrčí dvojice Magda Wunsche a Aga Samsel (PL) čerpá ze světa výtvarného umění, tance, filmu a módních časopisů. Ve společné práci míchají svůj expresivní vizuální jazyk a nekonformní abstraktní myšlení v portrétech, článcích o módě, uměleckých dílech, filmech a reklamních kampaních pro četné návrháře i známé značky.
http://samesame.agency/artist/wunschesamsel/
https://www.instagram.com/wunsche_samsel/

Michał Woliński

Michał Woliński (PL) galerista a kurátor. Tvůrce platformy „Piktogram“, která na počátku působila jako stejnojmenný mezinárodní umělecký časopis, jehož byl Woliński šéfredatorem. Dále jako project space a od roku 2013 jako galerie ve Varšavě. Zakladatel přehlídky evropských galerií a projektů „NOT FAIR“ a spoluzakladatel Warsaw Gallery Weekend.
piktogram.org

Pavel Ivančic

Pavel Ivančic (Praha) módní návrhář, vedoucí ateliéru Módní tvorby na UMPRUM v Praze a absolvent Central Saint Martins v Londýně. Tvoří pod značkou Pavel Ivančic Prague.
umprum.cz/web/cs/uzite-umeni/modni-tvorba

Doporučené ubytování

hotely

levné ubytování

 

 

 

Sympozium je součástí festivalu re:bauhaus, který je pořádán k 100. výročí založení školy Bauhaus.

re:bauhaus – moderní emancipace, vzdělávání, výměna – je mezinárodní festival tematizující vznik a současné vnímání funkcionalismu a Bauhausu ve střední Evropě a dále politické a společenské podmínky, ze kterých tato hnutí vzešla. Společný projekt inicioval Goethe-Institut ve spolupráci s bauhaus reuse, curatorial collaborative, Národní galerií Praha, PLATO Ostrava a zukunftsgeraeusche. Festival byl podpořen Česko-německým fondem budoucnosti, Bundeszentrale für politische Bildung, Bundesstiftung Baukultur, Ministerstvem kultury ČR, statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.