Kino-pátek:

Böhmenklaun: Návrat

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Vstup na projekce je součástí vstupného do galerie.

 

Komponovaný večer s filmy a videi umělecké skupiny Rafani a autorským komentářem členů skupiny Davida Kořínka a Jiřího Franty.

Pohyblivý obraz je pro skupinu Rafani důležitý ať už jako způsob záznamu akce/performance či jako médium zachycující inscenované události. Pásmo se soustřeďuje na práce Rafanů pracující s přivlastněním si různých žánrů, jako je hudební video, televizní zpravodajství nebo filmová groteska.

Umělecká skupina Rafani byla založena v roce 2000 na základě jasně definovaných demokratických pravidel. Jádro její činnosti spočívá v tvorbě umění hluboce zasazeného do života společnosti. Svou zatím poslední výstavu v Nové synagoze v Žilině (2019) popsali jako „mnohovýznamovou vizuální zprávu o současném společenském dění“. Rafani posouvají obvyklý pohled na společenské jevy, zaměřují se na hraniční situace, ke kterým nejde zaujmout jednoznačná hodnotící stanoviska. Jejich dominantní strategií je kolaborativní kolektivní práce potlačující jejich jednotlivé umělecké individuality. Rafani jsou také známí svými performancemi a instalacemi ve veřejném prostoru. Mají za sebou čtyři desítky samostatných výstav a zúčastnili se mnoha kolektivních výstavních projektů u nás i v zahraničí. Aktuálními členy skupiny jsou Luděk Rathouský, David Kořínek, Jiří Franta a Ondřej Brody. Žijí a tvoří v Praze.