Prezentace:

Eliška Černá: Z ulice do bytu

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Doporučené vstupné 30 Kč

 

Zajímá vás, proč je problematika bezdomovectví v ČR stále palčivějším tématem? Diskuze a prezentace knihy Elišky Černé Z ulice do bytu (2019).

Proč někteří lidé bez přístřeší nevyužívají noclehárny nebo azylové domy? Jak to v současnosti vypadá se sociálním bydlením? A co můžeme udělat, pokud bychom chtěli pomoci, ale nevíme jak?

Diskutovat se bude rozšířený tradiční model nocleháren, azylových domů a tréninkových bytů s nově zaváděnou sociální inovací Bydlení především. Odhalí různé způsoby poskytovaní sociální práce při podpoře lidem bez domova a výzvy, kterým je potřeba čelit, pokud chceme bezdomovectví jednotlivců a rodin ukončovat.

Eliška Černá je profesí sociální pracovnice. Od roku 2016 působí jako odborná asistentka na katedře Sociální práce na Ostravské univerzitě. Zajímá se o témata radikální sociální práce, antiopresivního přístupu a bezdomovectví. Podílela se na evaluaci pilotního projektu Rapid Re-Housing pro rodiny s dětmi v Brně. Zakládala kampaň Noc venku Ostrava, spoluzakládala a podporuje ASLIDO – Asociaci lidí pro domov (jejíž členové jsou lidé se zkušeností bytové nouze). Od listopadu 2017 podporuje ostravskou komunitu z osady Bedřiška, které hrozí vymístění a demolice jejich domovů. Dlouhodobě spolupracuje s Platformou pro sociální bydlení. V roce 2018/2019 absolvovala jako stipendistka Fulbright programu odbornou stáž na UC Berkeley v USA.