Prezentace:

Jindřich Chalupecký nafurt!

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Doporučujeme rezervaci na info@plato-ostrava.cz

Vstup volný

Kapacita 10 osob

 

Literární historik Pavel Hruška představí osobnost Jindřicha Chalupeckého a jeho vybraná díla z knihovny PLATO. Součást Festivalu ostravských knihoven.

Letos po prvé jsme součástí Festivalu ostravských knihoven, ve kterém zpřístupníme širšímu publiku specifickou knihovnu PLATO. Protože nás termín festivalu zastihl v době instalace výstavy finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého (zahájení výstavy proběhne 14/10/2020), téma bylo jasné. Mimořádnou osobnost Jindřicha Chalupeckého (1910–1990), výtvarného a literárního teoretika a kritika, esejisty, historika umění a překladatele, představí literární historik a kritik Pavel Hruška.

Přednáška a případné čtení z knih Jindřicha Chalupeckého, která nemohou v našem literárním fondu chybět, se uskuteční přímo v knihovně.

Zájemci o bližší seznámení s knihovnou mohou přicházet už od 15 hodin. Máme pro ně připravenu krátkou prezentaci knihovny.

Literární historik a kritik Pavel Hruška působí na Slezské univerzitě v Opavě. Vystudoval VŠB v Ostravě a Filozofickou fakultu OU v Ostravě (česká literatura a literární věda). Je členem Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu, pro který mj. připravuje cyklus intervencí ve veřejném prostoru Poetické atentáty a přispívá do bulletinu Krásná Ostrava. Spolupracoval s časopisy Host nebo Obrácená strana měsíce. Jeho dvojčetem je básník Petr Hruška.

Čtvrtý ročník Festivalu ostravských knihoven probíhající dne 6/10/2020 představí tentokrát 10 knihoven, které pro své návštěvníky připravilo speciální program a exkurze na běžně nepřístupná pracoviště. Podrobný program festivalu