Kino-pátek:

Patrick Keiller: London (GB, 1994)

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Přístupné pro neslyšící

85 min

V anglickém znění s českými titulky

Vstup na projekce je součástí vstupného do galerie.

 

První část filmové trilogie představující opojnou směsici dokumentárního pozorování, filozofického uvažování a kvazi narativního vyprávění.

Filmová trilogie London, Robinson in Space a Robinson in Ruins je animována prostřednictvím v obraze nepřítomného vypravěče, který popisuje putování fiktivní postavy flanéra jménem Robinson. Keiller vkládá své úvahy do perspektiv těchto duálních fikčních konstruktů a prezentuje je ve formě cestopisů (po způsobu německého spisovatele W.G. Sebalda). Keiller vytváří komplexní, provokativní a zneklidňující eseje o historii, politice, krajině a čase.

Dokumentární
Režie, scénář, kamera: Patrick Keiller
Hrají: Paul Scofield (vyp.)

Patrick Keiller, britský filmař, spisovatel a pedagog, zkoumá proměňující se obraz Velké Británie – především ve třech epických filmových esejích London, Robinson in Space a Robinson in Ruins. Dalším jeho velkým projektem byl průzkum prostředí města na základě vizuálních materiálů z Národního filmového archivu BFI nazvaný The City of the Future (2002–2005). V rámci programu Arts and Humanities Research Council vznikl v letech 2007–2011 projekt The Future of Landscape and the Moving Image, zkoumající krajinu, životní prostředí, obydlí a vysídlení; jeho součástí byl Keillerův celovečerní film Robinson in Ruins. Snímek byl poprvé uveden na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách a v roce 2012 se stal základem pro výstavu The Robinson Institute v Tate Britain. V témže roce vyšla kniha Patricka Keillera The Possibility of Life’s Survival on the Planet, o rok později sbírka esejů The View from the Train a v roce 2020 publikace London, knižní adaptace snímku z roku 1994. V rámci akademického výměnného pobytu pořádaného British Council se Keiller při návštěvě Československa v roce 1986 zaměřil na československou avantgardu 20. a 30. let. V letech 2011–2014 hostoval na Open University a v letech 2017–2018 byl hostujícím profesorem na University of Cambridge.