Celodenní workshop pro děti:

Děcko All Inclusive

  • obsazeno
  • obsazeno
  • obsazeno
Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Pro děti od 6 (včetně předškoláků) do 13 let

Kapacita 15 dětí

Registrační formulář na 8/7
Závazná registrace do 5/7

Registrační formulář na 13/7
Závazná registrace do 10/7

Registrační formulář na 27/7
Závazná registrace do 24/7

Cena:
300,- Kč (dítě do 9 let)
320,- Kč (dítě od 10 let)

Cena zahrnuje oběd.

Pokud by některé rodiny byly v komplikované finanční situaci, můžeme se individuálně domluvit na sníženém kurzovném.

Pokud hlásíte 2 a více dětí, prosíme o vyplnění registračního formuláře zvlášť na každé z dětí.

 

Prázdninový tvůrčí den pro malou skupinu dětí. Vyberte si ze tří termínů a témat, který mi jsou socha, kresba a malba.

Kreslit na skejtu, vytvořit mumii, pomalovat okna nebo provázkem obmotat Bauhaus. Dovolíme dětem tyto a podobné lumpárny. Naučí se nezbytnosti jako kreslení loktem nebo křížkový steh, ocitnou se v roli vědeckých ilustrátorů nebo umělců využívajících beton.

8/7
Téma: malba
Host: umělec Ivo Škuta

13/7
Téma: kresba
Hosté: umělkyně a umělec Lívie Škutová a Hynek Chmelař

27/7
Téma: socha
Lektorky: Iveta Horáková a Alice Sovadinová

 

16

Kresba. Foto: Magdaléna Zetek, PLATO
Kresba. Foto: Magdaléna Zetek, PLATO
Malba. Foto: Magdaléna Zetek, PLATO
Malba. Foto: Magdaléna Zetek, PLATO
Socha. Foto: Magdaléna Zetek, PLATO
Socha. Foto: Magdaléna Zetek, PLATO
 

 

 

Děkujeme Ministerstvu kutlury ČR a Moravskoslezskému kraji za podporu.