Projekce a diskuze:

Návod na přežití

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Doporučené vstupné 30 Kč

 

Projekce videozáznamu performance k projektu Almy Lily Rayner zabývajícím se komunitními modely vzájemné podpory a diskuze s účastníky performance.

„Návod na přežití je participativní platforma určená pro lidi s rozmanitými zkušenostmi, ale stejným zájmem: mít možnost v těžkých životních situacích najít podporu a také společně vytvářet alternativní podpůrné sítě pro ostatní.

Setkávají se zde přeživší sexuálního násilí, zástupkyně romských žen, lidé z LGBTQ+ komunity, lidé se zkušeností se závislostí nebo s psychiatrickou hospitalizací a další ostravské aktivistky a aktivisté zabývající se různými formami útlaku.

Během několika měsíců skupina probírala funkce a omezení státních institucí při poskytování emocionální a sociální péče. Skrze výměnu potřeb, frustrací a pracovních metod zkoumala autonomní modely vzájemné podpory, vedené tzv. experty na základě zkušenosti.

První veřejný výstup projektu proběhl formou společného čtení. Každá účastnice/účastník této performance nabízí část sebe. Každá/ý přišla/přišel přečíst text, který považuje za důležité pro vlastní postoje. Někdo jej napsal svými slovy, někdo si vypůjčil slova jiných. Všichni jsou tu, aby přeměnili mlčení v kolektivní akci.

Po projekci proběhne veřejná diskuse s účastníky/účinkujícími performance.“

Alma Lily Rayner

Účastnice a účastníci: Alma Lily Rayner (čte Audre Lorde), Mirka Slívová, Zuzana Fialová, Martin Novák (čte Donnarda White), Alex Sihelská, Andrea Tobolová, Radek Šabacký (čte Bell Hooks), Alex Vonsík, Elena Gorolová, Tess (čte Václava Hraběte), Bára Vidomská (čte Anastázii Klemensovou), Ladislav Fabian, Magdalena Šipka a Jakub Černý (čte Johna Donne)

Kamera: Michal Blecha, Ivan Svoboda
Zvuk: Jakub Černý
Překlad do češtiny: Olga Pek, Martin Novák
Překlad do angličtiny: Františka Schormová, Veronika Pehe

Vznik platformy iniciovala Alma Lily Rayner v rámci svého projektu pro výstavu Cena Jindřicha Chalupeckého 2020, která se uskutečnila v PLATO.

Alma Lily Rayner (1984, Tel Aviv) je původem izraelská umělkyně a aktivistka žijící v Praze. Je absolventkou pražské Akademie výtvarných umění, studovala také na UMPRUM a pražské FAMU. Práce Rayner se zabývá sociopolitickými tématy spojenými s otázkou genderu, traumatu a neviditelných forem násilí. Přestože jsou velmi osobní, její projekty jsou svázané s dlouhodobým výzkumem a zpochybňují dominantní mocenské systémy. Umělkyně pracuje s různými digitálními médii, audiovizuálním „zbytkovým materiálem“ a textem nebo mluveným slovem.