Workshop pro rodiny s dětmi:

Marek a Viktorie Pražákovi: Klasika v PLATO

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Kapacita neomezená

Pro děti od 7 let

Doporučené vstupné 30 Kč

 

Kdo by si to taky jednou nechtěl zkusit tak, jak to dělali staří mistři a dělají dodnes? Workshop pro děti od 7 let zaměřený na kresbu portrétu a figury podle živého modelu.

Od 13/10 vystavujeme cyklus Marka Pražáka Dvanáct přikázání. Ten je koncipovaný jako příběhový, symbolický a metaforický. Objevuje se v něm spousta známých i smyšlených postav. Na workshopu si účastníci vyzkouší tuto klasickou a nesmrtelnou disciplínu, která má za sebou bohatou historii. Portrét a figura je a bude živým proudem v umění, dokud člověk bude mít tvář a tělo. Účastníci si s sebou mohou přivést vlastní živý model, nebo budou kreslit podle živého modelu v galerii – ostravského literárního historika Pavla Hrušky⁠.

Marek Pražák (*1964) bývá označován za univerzálního autora asi proto, že se pohybuje mezi žánry. Co ale je univerzálního na performativním vztahu ke světu? Pražák je malíř, sochař, performer, básník, hudebník, designér. Jeho všestrannost odpovídá také jeho vizi „ostravské syntézy“, která má být spojením umělců a kultivovaných tvorů v jednotnou rezonanci, způsobenou díky spojení umění, hudby, obrazu a slova. Skrze výstavu zkusíme otevřít a soustředit se na jednu výseč jeho všestrannosti – malbu (samozřejmě s ohledem na komplexnost jeho tvorby).

Viktorie Pražáková (*2006) se od 2 let výtvarně rozvíjela pod bičem svého otce Marka, od 4 let doposud pod paní Evou Horákovou ve výtvarném kroužku SVČ Korunka v Mariánských Horách. Spontánně se rozvíjí a klade si sama výtvarné úkoly, zvláště portrétní a figurální. Navštěvuje dlouhodobě výuku akordeonu na LŠU. Je členkou DěSu (Dětské studio Divadla loutek Ostrava). V současné době se zajímá o to, jak se dělá film.