Performance:

PYL: Reality surfing + Ondřej Vavrečka a Michal Cáb: Sbírka žmolků

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Doporučené vstupné 30 Kč

Vhodné pro jakýkoli typ návštěvníka – dítě (od 3 let), dospělý, pes nebo jeho blecha

 

Komponovaný večer. Participativní performance a film.

Večer v dramaturgii brněnské platformy Terén sestává ze dvou samostatných akcí. Program rozšiřuje aktivity online nakladatelství PLATO Octopus Press.

Reality surfing kolektivu PYL je vizuální představení, které nabízí publiku zažít alternativní model soužití lidí a neživých entit. Autoři zvou návštěvnice a návštěvníky, aby zapomněli na racionální logiku a surfovali v nové realitě propojené s houbami, pomeranči, stroji, duchy a dalšími nečekanými druhy. Představení obsahuje prvky performance, instalace a participativního hřiště, kde jakýkoli druh návštěvníka od člověka po hmyz může buď být buď přímo zapojen nebo jednoduše sdílet prostor a čas.

PYL: Světlana Silič, Maria Komarova, Anna Romanova, Theresa Schrezenmeir
Produkce: Judita Císařová, Motus, z.s., Alfred ve dvoře, Terén—Pole performativního umění
Poděkování: Sodja Zupanc-Lotker, Tomáš Procházka, Lukáš Jiřička, Andrey Dabrakou, Michal Mitro, CEDIT
Podpora: MOTUS, z.s, Terén—Pole performativního umění, DAMU

PYL je mezinárodní umělecká skupina usazená v Praze, která pracuje na pomezí objektového divadla, expandované scénografie a výtvarného umění. Vznikla v roce 2018.

Sbírka žmolků Ondřeje Vavrečky a Michala Cába je nekonečný „film“ vytvořený za pomoci diaprojektoru s karuselem a čtyř nezávislých zasmyčkovaných zdrojů zvuku. Diapozitivy jsou průhledné a nesou na sobě sbírku žmolků, kterou Vavrečka za posledních pár let nasbíral ze svetrů, pupíků, ze zametání podlah a rohů šuplíků. A zvuk jsou žmolky slov, které je třeba napsat, aby se člověk zbavil drobků v hlavě. Je to tedy „film“ hygienický.

Ondřej Vavrečka je filmař, hudebník a umělec. Užívá příčných mýtopoetických metod k ohledávání světa a žití v něm. Mísí vážné polohy s humornými, každodennost s posvátností, vysoké s nízkým. Učí na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění.

Michal Cáb se zabývá se převážně ________ improvizací, programováním ______, zvukovými ____ a ___. Vystudoval _ a postgraduálně ___ v ateliéru _______ Tomáše __. Ve své umělecké i ____ praxi zkoumá zejména _________ užívání __________ jazyků a otevřeného _____ jako základního vyjadřovacího ________ pro dnešního __. Jeho nástrojovou ___ je ________ systém ____ a programovací jazyk ____ , jejichž možnosti využívá jak v _, tak _____ kontextu. Realizoval řadu ________ _______ pro divadelní _________ i výstavních ____. Je ___ otevřené livecodingové ______ Kolektiv.

Brněnský Terén je dramaturgická a produkční platforma bez vlastního souboru a stálé scény, která celoročně produkuje jedinečné divadelní a hraniční umělecké projekty.

 
PYL, Martin Špelda: Alfred ve Dvoře