Komentovaná prohlídka:

Dvanáct přikázání s Markem Pražákem

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Doporučujeme rezervaci na info@plato-ostrava.cz

Doporučené vstupné 30 Kč

 

Autorská komentovaná prohlídka výstavy Dvanáct přikázání Marka Pražáka.

Marek Pražák je sochař, malíř, hudebník, autor textů, performer, designer a multimedialista spojený s Ostravou nejen jako místem působiště svého intenzivního kulturně-společenského angažmá. Ostrava je také častým tématem jeho prací vizuálních, zvukových, textových a jiných. V Ostravě se můžeme s jeho dílem setkat na několika místech ve veřejném prostoru. Pražák studoval v letech 1986–1992 pražskou Vysokou školu uměleckoprůmyslovou na katedře tvarování strojů a nástrojů, kterou na detašovaném pracovišti ve Zlíně vedli Zdeněk Kovář a Pavel Škarka. Kromě volné tvorby a výstavní činnosti je také autorem výtvarných realizací v rámci architektury pro soukromé i institucionální zadavatele. Věnoval se scénografii a pracoval pro divadlo, televizi a film. Byl členem několika hudebních skupin (Svoz řepy, Norská Trojka, Elvis Presley Epileptic Band and Elvis Sisters, Barovka, Duo Kotari a ostravský kabaret Návrat mistrů zábavy). Je autorem řady básní a sbírek, například Hallada o Olejovém městě nebo Slezské hallady.