Přednáška:

Večer s Petrem Baklou: Několik skladatelů a současnost

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Doporučené vstupné 30 Kč

 

O hledání „současnosti“ v komponování. Večer u příležitosti vydání CD skladatele Petra Bakly.

 
Foto: Zuzana Šrámková, PLATO
 

 

 

Skladatel nevytváří zvuky – kóduje návod na ně pro někoho jiného. Komponování je zvláštní druh dělání hudby, jeden z mnoha možných, má svou historii, současnost a zřejmě i budoucnost. Tomu, kdo jej používá, nabízí nevídané možnosti a konfrontuje ho s celým arzenálem úskalí. Aby bylo něco slyšet, potřebuje skladatel jiné lidi vybavené speciální dovedností, potřebuje infrastrukturu, instituce, a nakonec také určitý typ percepce. To vše podléhá neustálým proměnám. Ve všech druzích umění – a možná ve vizuálním umění obzvlášť –, se tázání po takových proměnách a jejich důsledcích pro to, co je teď, dávno stalo součástí „práce umělce“. Nedá se tomu vyhnout! Klademe-li si otázku „jsme současní?“, je to jen jinak formulovaná obava, že jsme anachroničtí. Máme se o to starat? Je snad tázání se po té pravé, současné současnosti něco jiného než starost o to, jak bude v budoucnu interpretována minulost? Přivodíme si tím depresi, nebo nesmrtelnost? Ani jedno? Obojí? Uvidíme…

Autorský večer navazuje na vydání alba Petra Bakly pod značkou našeho nakladatelství Octopus Press.

Petr Bakla (1980, Praha) se věnuje tvorbě komponované (notované) hudby pro akustické nástroje. Charakter jeho skladeb definuje konceptuální přísnost a zvukový purismus, ve svých skladbách často využívá základních, schematizovaných hudebních útvarů. Zajímají ho situace a souvislosti, v nichž tento úsporný materiál nabývá nesamozřejmé expresivity a energie. Obvyklým rysem Baklových skladeb je také práce se simultánním průběhem dvou zvukových vrstev, které, ač zpravidla dynamicky výrazně odlišené na způsob „figury a pozadí“, nejsou ve vztahu vzájemné podřízenosti – jsou rovnocenně důležité a společně generují specifické napětí a pocit nejednoznačnosti. Baklovy skladby jsou uváděny v ČR i v zahraničí, často v podání renomovaných interpretů a na jejich objednávku. Zvláštní důležitost má spolupráce s Ostravským centrem nové hudby. V říjnu 2021 vyšlo v Octopus Press, nakladatelství PLATO, Baklovo album Usableness of the list / Portfolio.