Komentovaná prohlídka:

Verbal Slip s umělkyněmi a kurátorkou

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Doporučujeme rezervaci na info@plato-ostrava.cz

Doporučené vstupné 30 Kč

 

Umělkyně Daniela a Linda Dostálkovy a kurátorka Edith Jeřábková provedou výstavou Verbal Slip. Součástí bude ochutnávka polévky miso.

Program je součástí aktivit nakladatelství Octopus Press.

 
Daniela a Linda Dostálkovy: Verbal Slip. Foto: Martin Polák, PLATO
 

 

 

Daniela & Linda Dostálkovy pracují jako duo, žijí v Praze a působí jako kurátorky v PLATO Ostrava. Jejich práce se zabývá konceptem autonomní hybridní sociální „umělecké praxe“ – stírá hranice mezi disciplínami, zpochybňuje přijaté rozdíly, zpochybňuje identitu. Umělkyně zkoumají složité problémy, kterým dnes čelí aktivisté a aktivistky za ochranu zvířat, strategie přesvědčování jejich kampaní a vizuální jazyk, z něhož čerpají. Zajímá je, jakou roli v těchto kampaních hrají charismatické a necharismatické druhy a žádoucí či nežádoucí „divokost přírody“. Tato témata otevřely například ve výstavě Heroic vs. Holistic (PLATO, 2017) představené v podobě erotického eko-dramatu. Výstava nabídla post-romantický pohled na ekologii z pohledu obou etik. Ve videoinstalaci Acid Rain & The Labours of Hercules: Capture Slay Obtain Steel se zaměřily na profesní emoční strádání ekologických pracovníků, nazvané „environmentální žal“. Video Invasive Species pak zmiňovalo univerzální ideu rovnosti všech živočišných druhů. V r. 2019 v sólových výstavách nazvaných Kampaň (Centrum pro současné umění Praha) a old sinne /reneweth shame (Piktogram, Varšava) sledovaly nestabilní pozice necharismatických druhů a žen ve společnosti a pomocí třetí strany monster mezi nimi hledaly propojení, ve kterých se tito aktéři mobilizují a ukazují, jaké má důsledky humánní dělení přírody na roztomilou a ošklivou. Výstavní celek Claws Not Made to Shake Hands With (Nová synagoga v Žilině, 2020) se úzce dotýkal forem nadvlády či naopak zájmu a péče. V roce 2018 v londýnském nakladatelství InOtherWords vydaly knihu pod názvem Hysteric Glamour, která se zabývala nutností autentického uchopení péče o přírodu, jež vyžaduje naši pozornost.