Vzdělávací program:

Letní akademie současného umění pro pedagogy*žky 2023

  • obsazeno
Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Určeno pro 25 pedagogů SŠ, ZŠ, MŠ a studenty VŠ bez omezení aprobace

Zápisné:
500 Kč (zahrnuje oběd a brunch)

Registrace – aktuálně už přijímáme pouze náhradníky

 

Téma šestého ročníku: Permakultura – ekologie – nerůst v současném umění

Přednášející a hosté:

Teoretička: Anna Bromová

Umělci/kyně: Kateřina Konvalinová, Michal Mitro, Matouš Lipus

Přesah: Denisa Tomášková, odbornice na permakulturní design

  1. Anotace
  2. Bia
  3. Program 24/8
  4. Program 25/8

PLATO se rozhodlo vybudovat kolem nového sídla zahradu založenou na permakulturních principech. Na systému postaveném na spolupráci s přírodou, který využívá přirozených koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu, a to formou etickou, přístupnou a udržitelnou.

Snaha pečovat o planetu, zaměřovat se na lokální zdroje, mít na paměti inkluzi i mezidruhovou diverzitu nebo ekonomii práce, však není pouze výsadou permakulturní/ho designéra/ky. Spoustu z těchto principů se snaží využívat také vizuální umělci a umělkyně, kterým není lhostejná budoucnost planety. Tvoří v těchto intencích, nebo se jinak zasazují o osvětu a poukázání na fakt, že většinová společnost se Zemí zachází často krutě.

Během šestého ročníku akademie budeme v interakci s umělci/kyněmi, teoretiky/čkami a jinými osobnostmi z oboru ekologie, nerůstu nebo permakultury zkoumat tyto principy a prostřednictvím různých formátů se budeme snažit posunout antropocentrický pohled do poloh, které jsou výraznou součástí současného vizuálního umění.

Jak bude akademie probíhat:

Harmonogram akademie zahrnuje tradičně teoretickou přednášku, která přiblíží, jak a jakými prostředky s výše nastíněnými tématy pracují vizuální umělci/kyně, jak se tedy problematika promítá do současného výtvarného umění. Budou následovat praktické workshopy vedené umělci/kyněmi samotnými, ve kterých účastníci/ice pochopí, jak umělec/kyně přemýšlí, a zároveň získá poznatky a kompetence, které může prakticky uplatnit ve výuce. Přivítáme také osobnost, která se primárně výtvarnému umění nevěnuje ani v rovině praktické, ani teoretické, ale je odborníkem na téma zastřešující celou akademii – permakulturu.

Anna Bromová je doktorandkou Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) a na Katedře environmentálních studií FSS MU, kde lektoruje předmět Přímá akce v environmentálním hnutí. V Národním institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI) se věnuje transdisciplinárnímu výzkumu sociálně-ekologické resilience v kontextu tranzitivního designu. Zaměřuje se v něm hlavně na participativní metody využívající imaginaci a anticipaci. Dlouhodobě je součástí hnutí za klimatickou spravedlnost a jako designérka se podílela na projektu Klimavize—podkladu pro rozvoj strategického myšlení v českém klimatickém hnutí.

Kateřina Konvalinová je audio-vizuální umělkyně a performerka, pohybující se v oblasti ekologického zemědělství. V rámci doktorského studia Fakulty výtvarných umění VUT Brno se zaměřuje na výzkum v oblasti umění, aplikovaného umění a kulturní krajiny, kde umění vnímá jako možnou infrastrukturu pro pěstování idejí a vytváření podmínek pro méně invazivní lidské bytí. Ve své praxi hledá průniky mezi současným sociálně angažovaným uměním a zemědělstvím, kde zdůrazňuje feministickou perspektivu péče. Vedle práce na farmě Jednorožec je součástí rapového dua lobbyboysaab900turbo.

Matouš Lipus vystudoval pražskou UMPRUM v ateliéru sochy pod vedení Kurta Gebauera a poté Dominika Langa a Edith Jeřábkové. V tzv. Kafkárně (sto let starý sochařský atelier na pražské Ořechovce, který vznikl pro sochaře Bohumila Kafku a jeho monumentální realizace) pořádá spolu s ostatními program, ve kterém se prolíná ekologie a umění. Jeho osobní tvorba těží z aktualizace historických, často figurálních vzorů. Zajímá se o současné projevy sochařského umění ve vztahu k veřejnému prostoru, možnosti kontextuálního zapojení sochy do nově vznikající architektury a propojování sochařství a permakultury.

Umělec Michal Mitro svým dílem zkoumá a reflektuje témata současných a budoucích stavů naší planety, politicko-ekonomické a společenské konstelace a různé typy vztahů mezi lidskými a mimo-lidskými aktéry. Jeho tvorbu charakterizují post-mediální tendence, skulpturalita a vizualita. Autorovu pracovní metodu lze popsat jako umělecký výzkum, jehož výsledkem je často hybridní útvar na pomezí vědy a umění. Svá díla prezentoval či performoval v Česku a napříč Evropou (Gamma Festvial, Petrohrad; Mediamatic, Amsterdam; Grey Space, Haag; Genius Loci, Výmar; Trafó, Budapešť, AV depot, Londýn). Vedle uměleckých aktivit je také členem mezinárodního výzkumného tělesa STELLA, předsedou interdisciplinárního kulturního spolku ssesi.space, zahrádkářem, otcem, certifikovaným elektrikářem a kutilem.

Denisa Tomášková je permakulturní lektorka a designérka. Permakulturu studovala u předních světových permakulturních designérů, hlavně pak u zakladatele permakultury Billa Mollisona a jeho žáka Geoffa Lawtona. V současné době je také ředitelkou Českého permakulturního institutu, který sdružuje lektory a designéry zabývající se permakulturou a kde Denisa Tomášková učí permakulturní design a různé techniky zahradničení a péče o pozemky. Ve své práci se soustředí na důslednou aplikaci permakulturních principů na pozemku, především hospodaření s vodou a navazující terénní úpravy, dále pak na péči o půdu, kompostování a intenzívní produkci potravin.

9.30–10 h
Registrace a káva

10–10.15 h
Úvodní slovo

10.15–12.00 h
Přednáška:
Anna Bromová: Role designu při vytváření udržitelné a spravedlivé budoucnosti – úvod do tranzitivního designu, příklady z praxe, nástroje pro vzdělávání

12–13 h
Oběd

13–15 h
Workshop a přednáška:
Denisa Tomášková: Permakultura jako způsob vzkvétání v současném světě

Krátký úvod do permakulturního myšlení a jeho aplikace na vyrovnávání se s civilizačními problémy. Ukážeme si, co je permakultura, jak fungují permakulturní principy a jak nám permakulturní nastavení mysli může usnadnit život. Permakultura nám pomáhá k návratu k přírodě uměřeným, racionálním způsobem. Navrhuje způsoby, jak řešit ekologické bydlení, pěstování potravin i obnovu komunity. V komentované prohlídce si ukážeme zárodek permakulturní zahrady PLATO a vysvětlíme si proces, kterým zahrada v průběhu času projde a kam celý projekt směřuje.

9–11 h
Workshop + Artist talk
Matouš Lipus: Socha jako habitat – Hotel Imperial

Společná výstavba živé sochy po vzoru ikonické ostravské stavby Hotelu Imperial. Prosím participanty*ky, aby každý/každá donesli co možná největší kus větve/kmene z listnatého stromu z okolí jejich bydliště, podle uvážení a možností a případně také další jinou přírodninu, kterou by do společného uměleckého díla – sochy jako habitatu, začlenili.

11–12 h
Brunch

12–13:30 h
Workshop + Artist talk
Kateřina Konvalinová: Umění v rozšířeném poli

Seminář ve formě participativní lekce se bude zaměřovat na umělecké praxe, kolektivy a projekty, propojující umění a zemědělství či agroekologii.

13.30–15 h
Workshop + Artist talk
Michal Mitro: Permakultúra 1-2-3

Počas nášho workshopu si otestujeme niekoľko premís o práci – energetických vstupoch a výstupoch. V kontexte premakulúri budeme uvažovať o tom, čo, kto a koľko práce vykonáva a kde v tomto súpletí síl stojí ľudské snaženie. Permakultúrne princípy následne transponujeme mimo záhradu a do medzi-ľudských a politických kontextov. V tretej fázi sa pokúsime od človeka vzdialiť, aby sme sa našli na úrovni, ktorá nás zahŕňa i transcenduje zároveň – v planetárnosti energetických systémov Zeme. Workshop je koncipovaný ako exploratívny a špekulatívny výlet do prienikov fyzikálneho a sociálneho. Táto sféra je rovnako metaforická ako i realistická. Napätie vzniknuté trením medzi science a fiction sa pokúsime transformovať do tvorby potencionalít a vdýchnuť im našími mysľami i telami aktuálnosť a život.

15–15.30/16 h
Závěrečná debata s účastníky*icemi akademie

 

 

 

Děkujeme Ministerstvu kultury ČR a Moravskoslezskému kraji za podporu.

 

123

Foto: Jiří Gruber, PLATO
Foto: Jiří Gruber, PLATO
Foto: Jiří Gruber, PLATO
Foto: Jiří Gruber, PLATO
Foto: Jiří Gruber, PLATO
Foto: Jiří Gruber, PLATO
Foto: Jiří Gruber, PLATO
Foto: Jiří Gruber, PLATO
Foto: Jiří Gruber, PLATO
Foto: Jiří Gruber, PLATO
Foto: Jiří Gruber, PLATO
Foto: Jiří Gruber, PLATO
Foto: Jiří Gruber, PLATO
Foto: Jiří Gruber, PLATO
Foto: Jiří Gruber, PLATO
Foto: Jiří Gruber, PLATO
Foto: Jiří Gruber, PLATO
Foto: Jiří Gruber, PLATO
Foto: Jiří Gruber, PLATO
Foto: Jiří Gruber, PLATO
Foto: Jiří Gruber, PLATO
Kateřina Konvalinová na letošní Letní akademii současného umění pro pedagogy*žky v PLATO, fotil Jiří Gruber
Foto: Jiří Gruber, PLATO