Přednáška a diskuze:

Johana Lomová: Status umělce

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Vstupné:
Fandíš 1 Kč
Podporuješ 30 Kč
Srdíčko 100 Kč

 

Co znamenají spojení „umění je práce“ nebo „živit se uměním“? A jak s tématem souvisí tzv. Status umělce? S teoretičkou Johanou Lomovou a umělcem Markem Pražákem.

V letošním roce Ministerstvo kultury předloží ke schválení zákon definující Status umělce. Jeho smyslem je v návaznosti na zákony většiny evropských zemí zohlednit specifika toho, jak si umělci a umělkyně (nebo obecněji pracovníci v kultuře) vydělávají na živobytí. Jeho cílem pak je předejít stávajícímu znevýhodnění těch, kteří tvoří tzv. na volné noze. Situace výtvarných umělců a umělkyň je specifická, je o ni však nutné uvažovat v kontextu všech uměleckých oborů, kterých se Status dotkne.

V diskuzi bude představen současný stav předkládaného zákona a zmíněny budou i mezinárodní souvislosti Statusu umělce. Z dialogu účastníků by dále měly vyplynout možné odpovědi na otázky po tom, co všechno podmiňuje obživu výtvarných umělců a umělkyň. Ptát se budeme, jaké profese jsou nezbytně nutné pro to, aby výtvarné umění mohlo existovat a být zprostředkováno veřejnosti a také se dotkneme i historických souvislostí situace, do které jsme se nyní dostali, a které přijetí Statusu umělce komplikují.

Johana Lomová působí jako odborná asistentka na Katedře teorie a dějin umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Věnuje se současnému umění a výtvarné kritice, v minulosti působila jako redaktorka Art+Antiques. Od roku 2015 je aktivní členkou Spolku Skutek, který sdružuje výtvarné umělce/kyně, kritiky/čky a kurátory/ky. Téma Statusu umělce a obecněji princip toho, v jakých sociálních podmínkách umění vzniká, je předmětem jejího zájmu v kontextu současnosti i nedávné minulosti.

Marek Pražák je sochař, malíř, hudebník, autor textů, performer, designer a multimedialista žijící v Ostravě. Studoval v letech 1986–1992 pražskou Vysokou školu uměleckoprůmyslovou na katedře tvarování strojů a nástrojů, kterou na detašovaném pracovišti ve Zlíně vedli Zdeněk Kovář a Pavel Škarka. Kromě volné tvorby a výstavní činnosti je také autorem výtvarných realizací v rámci architektury pro soukromé i institucionální zadavatele.