Dernisáž:

Výstava Cena Jindřicha Chalupeckého 2023 a Stanice propagandy

Místo konání:
  1. PLATO Bauhaus, Janáčkova 22
Pořádá:
Společnost Jindřicha Chalupeckého

Vstupné:
Fandíš 1 Kč
Podporuješ 30 Kč
Srdíčko 100 Kč

 

Komentovaná prohlídka výstavy oceněných, přednáška, workshop pro děti a závěrečný blok doprovodného programu k instalaci zahraničního hosta Jonase Staala Škola propagandy, která je zaměřená na klimatickou krizi.

Program dernisáže:

14–16 h Škola propagandy

Uprostřed Stanice propagandy, instalace Jonase Staala jako zahraničního hosta letošní Ceny Jindřicha Chalupeckého, se nachází Škola propagandy. V rámci této platformy probíhají během konání výstavy setkání s expertními, aktivistickými i organizátorskými kruhy s cílem společně zanalyzovat nástroje a formy současných propagand a zároveň experimentovat a vzdělávat se v metodách (anti)propagandy. Po sekcích věnovaných mediální propagandě a dezinformacím, a tématu anti-romské propagandy a formám rezistence vůči ní následuje závěrečný blok adresující vztah propagandy a klimatu, z pohledu mediální ekologie, ekologie mysli.

14 h
Michal Klodner: Mediální ekologie a ekologie mysli

Boj zájmů a fakta. Emocionální, sociální a mediální podmíněnost informací. Jak se vytváří a naopak znemožňuje kolektivní shoda? Algoritmické násobení nepřátel a vyhoření. Profesionální influencerství a odborníci, digitální práva a regulace. Vliv a nevliv, postmediální strategie. Venkov jako inspirace pro města, zkušenost města na venkově. Mediální gramotnost, média imaginace a propojení s přírodou. Lesní lázně, safe space mysli a praxe nacházení řešení.
Michal Klodner je výzkumník a aktivista, vede Oddělení digitálního kurátorství v Národním filmovém archivu.

15 h
Michal Feller: Černozelená

Povídání nejen o (anti)klimatické propagandě především v kontextu lokálního dění. Na reálných příkladech mapujících různé formy aktivismu si projdeme jeho rozmanitý vývoj i konkrétní příklady, jaké formy propagandy a „antipropagandy“ místní aktéři využívali a využívají. Jak se dařilo popasovat se PR odděleními nadnárodních společností? Jak souvisí boj proti klimatické změně s právem na bydlení? A jak to vše zapadá do širšího klimatického hnutí? I to snad probereme a při tom společně doputujeme od prvních demonstrací za čistý vzduch až ke Klimakempu.
Michal Feller působí v ostravské sekci hnutí DUHA.

14–17.15 h
Workshop pro děti: JÁ svět

Co všechno můžu udělat s vlastním obličejem? Můžu s ním doporučit oblíbený produkt, vyrobit falešnou fotku z dovolené, nebo si jen nakreslit fousy… tvůrčí workshop s tiskárnou, papíry, nůžky a lepidlem pro děti a dospělé podle zájmu bez věkového omezení.
Zodpovědnost za dítě během výtvarné dílny zůstává rodičům.

16.30–17.15 h
Tomáš Salov: Velký požár v Českém Švýcarsku

Do středoevropské krajiny se pozvolna vkrádá dosud nezvyklý element, oheň či požáry v přírodním prostředí. V roce 2022 došlo v národním parku České Švýcarsko k dosud největšímu požáru lesa v historii České republiky. Jak se příroda s takovou událostí dokáže vypořádat? A jak se s takovou událostí vypořádávají lidé?
Tomáš Salov je tiskový mluvčí Správy Národního parku České Švýcarsko. Program doplňuje uměleckou instalaci kolektivu StonyTellers Burnout Space.

17.30–18.15 h
Komentovaná prohlídka výstavy Cena Jindřicha Chalupeckého 2023

Provází vystavující a kurátorský tým.

 
instalace Petry Jandy (detail), Cena Jindřicha Chalupeckého 2023 (c) Jan Kolský