Výstavy

Výstava Cena Jindřicha Chalupeckého 2023

Místo konání:
  1. PLATO Bauhaus, Janáčkova 22
Pořádá:
Společnost Jindřicha Chalupeckého ve spolupráci s PLATO

Vernisáž 1/11/2023 v 18 h

Umělec a umělkyně: Kryštof Brůha, Lenka Glisníková, Petra Janda, Gabriela Těthalová, kolektiv Stony Tellers

Zahraniční host: Jonas Staal

Kurátorky a kurátor: Barbora Ciprová, Veronika Čechová, Tereza Jindrová a Karina Kottová (kurátorský kolektiv Společnosti Jindřicha Chalupeckého) a Jakub Adamec (PLATO)

 

Prezentace laureáta a laureátek nejvýznamnějšího tuzemského ocenění pro autorky a autory do 35 let.

Na výstavě Ceny Jindřicha Chalupeckého 2023 se představí čtyři individuální tvůrkyně a tvůrce a jedno umělecké uskupení. V rámci 34. ročníku jsou oceněni Kryštof Brůha, Lenka Glisníková, Petra Janda, Gabriela Těthalová a kolektiv Stony Tellers. Společná výstava se koná v Ostravě – podruhé mimo Brno a Prahu. Výstavu doprovází projekt Propaganda Station letošního zahraničního hosta, jímž je mezinárodně etablovaný nizozemský umělec Jonas Staal. Jeho práce se dlouhodobě zabývá vztahem mezi uměním, propagandou a demokracií.

Podrobné informace

Hlavní partneři: Ministerstvo kultury ČR, statutární město Ostrava, Hlavní město Praha

Cena Jindřicha Chalupeckého, nesoucí jméno předního českého teoretika a kritika výtvarného umění a literatury, esejisty a filozofa, byla založena v roce 1990 z iniciativy Václava Havla, Jiřího Koláře a Theodora Pištěka. Je nejvýznamnějším tuzemským oceněním pro umělce do 35 let. Než jako soutěžní přehlídka se však v posledních letech profiluje spíše jako platforma pro zprostředkování profilových uměleckých pozic a témat současného umění. Výstavy oceněných i zahraničních hostů uskutečňují střídavě v Praze, Brně a nově i v Ostravě. Pro výstavu vznikají nová umělecká díla a umělecké projekty. U příležitosti výstavy se koná rovněž zasedání mezinárodní poroty, která reflektuje samotnou výstavu i vybírá laureáty a laureátky pro následující rok. Program pro veřejnost navázaný na jednání poroty přináší koncentrovanou zprávu o kvalitě a perspektivách současného českého umění.

 

110

instalace Gabriely Těthalové, Cena Jindřicha Chalupeckého 2023 (c) Jan Kolský
instalace Gabriely Těthalové, Cena Jindřicha Chalupeckého 2023 (c) Jan Kolský
instalace Kryštofa Brůhy, Cena Jindřicha Chalupeckého 2023 (c) Jan Kolský
instalace Kryštofa Brůhy (detail), Cena Jindřicha Chalupeckého 2023 (c) Jan Kolský
instalace Lenky Glisníkové, Cena Jindřicha Chalupeckého 2023 (c) Jan Kolský
instalace Lenky Glisníkové (detail), Cena Jindřicha Chalupeckého 2023 (c) Jan Kolský
instalace Petry Jandy, Cena Jindřicha Chalupeckého 2023 (c) Jan Kolský
instalace Petry Jandy (detail), Cena Jindřicha Chalupeckého 2023 (c) Jan Kolský
instalace kolektivu Stony Tellers, Cena Jindřicha Chalupeckého 2023 (c) Jan Kolský
instalace kolektivu Stony Tellers (detail), Cena Jindřicha Chalupeckého 2023 (c) Jan Kolský

Program: