Přednáška:

Jan Bělíček: Je možné zbavit se autora? Smrt autora jako estetický a politický problém

Místo konání:
  1. PLATO Bauhaus, Janáčkova 22

Vstupné:
Fandíš 1 Kč
Podporuješ 30 Kč
Srdíčko 100 Kč

 

Lze oddělit dílo od osobnosti autora? Proč Barthes autora pohřbil? Jak koncept autorství vnímá kritika a co pro umění znamená s nástupem autofikce? Večer s novinářem a literárním kritikem Janem Bělíčkem.

Koncept autorství se v průběhu dějin kultury konstantně mění a získává stále nový obsah. Přestože poststrukturalismus a sémiotika 20. století podrobily koncept autorství zdrcující kritice, v běžném vnímání zůstává autor či autorka poměrně neproblematickým původcem či původkyní určitého díla. Tedy někým, kdo sám, kompletně a bez cizího zapříčinění dílo vyprodukoval či vyprodukovala.

Koncepty autorství se ale v průběhu dějin často měnily a různé epochy pod autorstvím chápaly naprosto odlišné věci. V dnešní kulturní teorii si koncept autora nejsilněji spojujeme s nástupem romantismu, objevu autora-génia, kterého osvítilo světlo imaginace a poznání a který se svými objevy seznamuje své recipienty. Podobné myšlenky ovšem najdeme už v antické filozofii.

Naopak Barthes ve své slavné eseji Smrt autora koncept autorství do velké míry pohřbil a stejně zkoumavě a kriticky k autorství přistupoval i jeho kolega Michel Foucault. I oni ale autorství chápali stále čistě intelektuálně a sémanticky. S materialističtější kritikou autorství přichází až radikálně levicová a feministická kritika. Jak je možné se dívat na autorství z pozice produkce uměleckého díla a na co všechno zapomínáme, když mluvíme o autorství?

Jan Bělíček (1986) je literární kritik a novinář. Studoval filozofii a český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je šéfredaktorem internetového deníku Alarm.cz, který v roce 2013 spoluzakládal. Jeho články o literatuře, politice a kultuře se objevily v deníku E15, Salonu Práva, Respektu, na Českém rozhlase Vltava a v dalších médiích. Soustavně zkoumá fenomény a jevy nacházející se na hranici mezi uměním, společností a politikou. Na přelomu let 2019 a 2020 začal na platformě pro vizuální umění Institut úzkosti publikovat literární podcast V chapadlech murmur, z něhož vychází i stejnojmenná kniha, která vyšla letos v nakladatelství Paseka. S Evou Klíčovou společně vytvářejí literární podcast TL;DR.