Přednáška:

Tereza Stöckelová: Rozšířený metabolismus: Trhliny, ostrovy a místa srůstu

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Vstupné:
Fandíš 1 Kč
Podporuješ 30 Kč
Srdíčko 100 Kč

 

Socioložka Tereza Stöckelová představí zahradu a umění zahradničit skrze myšlenku rozšířeného metabolismu, který zachycuje kolektivní, lidsko-zvířecí povahu látkové přeměny, zdraví a tělesnosti.

Vyjdeme z konceptu metabolismu, tak jak ho rozpracovala americká socioložka a historička Hannah Landecker. Podle Landecker v současnosti dochází k paradigmatickému posunu od pojetí metabolismu jako spalovacího motoru, který energeticky pohání lidské tělo, k jeho pojetí jako regulatorní zóny vytvářené dynamickou sítí buněčných signálů, díky nimž lidské tělo komunikuje s okolním světem.

Strava pak v tomto paradigmatu přestává být jednoduše souborem několika živin, které lze jednoduše a univerzálně vyčíslit v nutriční tabulce, a stává se (také) prostředníkem mezi našimi specifickými těly, včetně jejich mikrobiomu, a světem, který obýváme. Metabolismus je proces vzorkování světa.

Jak v toto pojetí myslet zahradničení a pobyt v zahradě jako metabolickou činnost? Co pro nás znamená žít s půdou za nehty? Koho a co v zahradě živíme a kdo a co živí v zahradě nás? Jaký druh (s)růstu můžeme v zahradě zažívat?

(Tereza Stöckelová)

Program se bude kontat v prostoru Klíčová dírka.

Tereza Stöckelová je socioložka, věnuje se studiím vědy, technologií a medicíny. Dlouhodobě se zabývá výzkumem biosociality, politické ekologie a nových technologií v Antropocénu. Založila Mezioborovou platformu pro studium výživy a metabolismu v sociálním a ekologickém kontextu (VÝSEK), v jejímž rámci spolupracuje s lékaři. Působí v Sociologickém ústavu AV ČR a Fakultě humanitních studií UK. Je místopředsedkyní poradního orgánu UNESCO World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology.

 
Foto: Dita Eibenová, PLATO