Výstavy

Klíčová dírka

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Vernisáž 24/4 v 18 h

Autor a architekt: Vojtěch Radakulan
Kurátorka: Edith Jeřábková

Vstup hlavním vchodem:
Út–Ne 10–18 h
St 10–20 h

Vstup ze zahrady (v případě dobrého počasí):
Út–Ne 12–18 h

Vstupné:
Fandíš 1 Kč
Podporuješ 30 Kč
Srdíčko 100 Kč

 

Prostor pro zahradu, pěstování, hru a umění.

Klíčová dírka v zahradě je malý prostor pro člověka, ale velký prostor pro jeho poznání a mezidruhové zážitky. Klíčová dírka v galerii je místo, kterým do pevnosti poznání vniká denní světlo. Je rozhraním mezi tím, co je uvnitř a vně, a místem pro spontánní aktivity návštěvnictva i programové aktivity galerie.

Tento prostor na pomezí zahradní dílny, kůlny a výstavního sálu, kterému na dva roky vyčleňujeme jeden z výstavních sálů, se volně i přímo propojuje se zahradou obklopující po obou stranách budovu galerie.

Najdete tu i umělecké herní prvky k interakci a poznávání naší permakulturní zahrady – mapu a věštidlo. Mapu zahrady je možné vytvářet a měnit. Při odebrání některého prvku z mapy se doporučuje jej vložit neboli zkompostovat ve věštidle. Výsledná věštba se přímo obrací k reálnému světu, a je tedy spojením umění a přímé aktivity, vnitřku a vnějšku, teorie a praxe.

Můžeme tu zažít různé věci: sázet rostliny, malovat, válet se s knihami o udržitelném konání, seznamovat se s uměním blízkým zahradě. Nebo se můžeme přihlásit do kurzu permakultury, setkat se s hosty a hostkami zahrady či zahradnicemi. Může si také ušpinit ruce od hlíny a dopřát si serotoninové setkání s prospěšnou bakterií štěstí Mycobacterium vaccae. Mladší publikum zde si zde může užít příjemný den s rodinou nebo edukaci se školou v kombinaci s pěstováním zeleniny a kytek.

První výstavou s názvem Tiché aranžmá, kterou otevíráme zároveň s Klíčovou dírkou, je série objektů umělkyně a floristky Anny Ročňové.

 

113

interaktivní mapa zahrady (c) Martin Polák, PLATO
(c) Martin Polák, PLATO
(c) Jan Antoš, PLATO
věštidlo a mapa zahrady (c) Martin Polák, PLATO
(c) Jan Antoš, PLATO
(c) Martin Polák, PLATO
(c) Dominika Goralska, PLATO
(c) Martin Polák, PLATO
(c) Martin Polák, PLATO
zasaď semínko (c) Martin Polák, PLATO
zasaď semínko (c) Martin Polák, PLATO
zasaď sazenici na zahradu (c) Martin Polák, PLATO
zasaď sazenici na zahradu (c) Jan Antoš, PLATO
 

 

 

Vojtěch Radakulan je absolvent architektury na Akademii výtvarných umění v Praze, Ateliéru sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a doktorandem na Českém vysokém učení technickém v Praze. Je finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého 2022. Používá herní prostředí jako kritický nástroj k úvahám o digitální i fyzické realitě a také o tom, kde se hranice mezi nimi již zhroutily.

Poznámka: Termín „klíčová dírka“ v permakulturním přístupu zahradničení, na jehož základech stojí i zahrada PLATO, je útvar záhonu, který zvětšuje okraje pěstebních ploch a vytváří tak prostor pro větší diverzitu, protože největší rozmanitost druhů se vyskytuje na okrajích dvou a více ekosystémů.

 

7’24

6’24

5’24

4’24