Konference:

Shaping patterns

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26
  2. PLATO Bauhaus, Janáčkova 22

Interní program pro uzavřenou skupinu

 

Setkání s partnery mezinárodního vzdělávacího projektu Shaping patterns.

Projekt je zaměřen na posílení mezioborové spolupráce a výměny kompetencí, a to mezi experty v oblasti vzdělávání a umění na poli různorodých přístupů ke vzdělávání v kontextu udržitelnosti.

Partnerské instituce:

Kulturprinsen, Viborg, hlavní partner
Kunsten Museum, Aalborg
Sideviews, Berlín
Villa Zebra, Rotterdam
Yellowbrick, Atény
PLATO, Ostrava

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.